Avanmäl revisorn i tid

Publicerad 2012-09-24 13:12

Från och med nästa år bli det hårdare regler kring avanmälan av revisor för aktiebolag.

För att slippa revisionsplikten krävs en ändring i bolagsordningen där det ska framgå att aktiebolaget inte längre ska ha revisor. Detta måste göras av bolagsstämman.

Bolaget måste också avanmäla revisorn. Tidigare har det räckt att anmälan överhuvudtaget varit inlämnad för att årsredovisningen inte behöver granskas av revisorn.

Från och med 2013 skärps reglerna och registreringen måste vara klar hos Bolagsverket innan räkenskapsåret går ut för att man ska slippa lämna in en revisionsberättelse.

Om du planerar att slopa revisorn är det alltså viktigt att du anmäler detta i god tid innan räkenskapsåret tar slut. Missar du detta måste du lämna in en revisionsberättelse.