Nya regler kan ge dyrare diesel

Publicerad 2012-09-18 10:55

Nya regler för sjöfarten kan göra att dieselpriset på land höjs med 80 öre litern. Det menar Svenskt Näringsliv som varnar för orimliga effekter för svenska företag och bilister.

Det är Europaparlamentets beslut om sänkta svavelutsläpp från sjöfarten i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen som riskerar att ställa till det för trafikanter.

Från och med 2015 sänks gränsvärdet för svavel till 0,1 procent vilket gör att fartygen måste använda diesel istället för bunkerolja.

Problemet är att fartyg drar enorma mängder diesel och med tanke på att det redan nu råder brist på diesel i vår del av Europa kommer priset att stiga, menar Svenskt Näringsliv.

Organisationen har låtit Sweco räkna på prisökningen och resultatet visar att de nya svavelreglerna till sjöss kan göra diesel 80 öre dyrare på land.

Enligt Svenskt Näringsliv gör en sådan prisuppgång att långväga lastbilstransporter fördyras och dieselberoende branscher som exempelvis lantbrukare drabbas hårt.

Dessutom spår Svenskt Näringsliv att prishöjningarna kan göra att fler bilister väljer bensindrivna personbilar istället för diesel vilket skulle öka koldioxidutsläppen.