Micronic drar ned

Publicerad 2012-09-07 11:43

Aktier Micronic Mydata har beslutat att dra ned på utvecklingstakten av LDI (Laser direct imaging). Som en följd av beslutet lägger Micronic Mydata ett varsel om personalneddragningar med 50-60 personer. Åtgärderna minskar årligen kostnaderna med 60 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Marknaden för elektronisk kapsling och avancerade substrat (mikrokretskort) utvecklas i en långsammare takt än vad som hittills bedömts, och ett bredare införande av denna typ av lösningar uppskattas nu förskjutas två år framåt, skriver bolaget.

”Vi bedömer att intresset från elektronikindustrin är fortsatt lika stort, även om införandet av högre krav på substrat går i långsammare takt än vi hittills uppfattat” skriver Peter Uddfors, vd för Micronic Mydata, i pressmeddelandet.

Micronic Mydata har sedan 2010 och fram till och med första halvåret 2012 löpande tagit utvecklingskostnader för LDI på 390 miljoner kronor. Därutöver har 135 miljoner kronor redovisats i balansräkningen som färdiga system, komponenter och reservdelar samt testutrustning. Under innevarande år kommer nedskrivning på cirka 90 miljoner kronor att göras, vilket avser utvärderingssystem samt testutrustning och vissa komponenter som utnyttjats under utvecklingsfasen.

Dessa åtgärder har ingen negativ påverkan på kassaflödet, enligt bolaget.

För att anpassa verksamheten till den nya situationen ska bolaget minska kostnaderna. Micronic Mydatat kommer att lägga ett varsel om personalneddragningar om 50-60 anställda.

Personalneddragningarna kommer att omfatta såväl huvudkontoret i Täby som den globala organisationen. Åtgärderna sänker företagets kostnader med cirka 60 miljoner kronor per år och får full effekt från 2013.

Åtgärderna medför engångskostnader på cirka 30 miljoner kronor, vilket kommer att belasta resultatet 2012.

Börsen reagerade negativt på beskedet och vid 11.45 var kursen ned med närmare 9 procent.