Draghis plan läcker ut

Publicerad 2012-09-05 14:54

ECB ECB-chefen Mario Draghis plan för obligationsköp involverar obegränsade köp av statsobligationer och köpen skall steriliseras för att dämpa oro för att centralbanken "trycker pengar".

Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till uppgifter från två icke namngivna centralbanksföreträdare med insyn i ärendet.

Enligt ett utkast till obligationsköpsplan, som kan komma att kallas ”Monetary Outright Transactions” skulle ECB avstå från att sätta några officiella tak för obligationsräntorna. Planen uppges också enbart fokusera på statspapper, snarare än en bredare palett av tillgångar. Fokus för eventuella köp kommer att riktas mot korta löptider upp till cirka tre år.

Enligt Bloomberg News källor kommer ECB-rådet sannolikt att anta förslaget till obligationsköpplan, endast Bundesbank opponerar sig mot planen. Enligt en källa är dock förhållandet mellan ECB-chefen Mario Draghi och Bundesbankschefen Jens Weidmann inte ansträngt, och de är endast oeniga i fråga om huruvida riskerna förknippade med planen kan komma att materialiseras.

Även om planen talar om obegränsade obligationsköp uppges ECB inte räkna med att behöva spendera några större summor på obligationsköpen. ECB ska inte heller ha senior kreditgivarstatus på de obligationer som köps i planen.

Källorna uppger vidare att ECB-chefen Mario Draghi kommer att betona att programmet är villkorat, och att ECB troligen kommer att sluta köpa obligationer från länder som inte klarar att möta de villkor de åtagit sig när de ansöker om stöd från euroområdets stödfond.

Ytterligare ett förslag är att ECB ska sälja obligationer som redan köpts om ett land inte uppfyller villkoren.