Bolånen följer inte reporäntan

Publicerad 2012-09-05 11:42

Boräntor Räkna med sänkt bolåneränta om Riksbanken meddelar sänkt styrränta i morgon. Men enligt Nordea lär höstens sänkningar bara ta ned boräntorna med hälften så mycket.

Visserligen spår flertalet bedömare att Riksbanken avvaktar med att sänka, men mer negativa ekonomiska signaler den senaste tiden öppnar ändå för möjligheten att det kommer en sänkning redan nu.

Den direkta kopplingen mellan styrränta och bolåneränta gäller inte längre, enligt bankerna. Men den rörliga bolåneräntan kan ändå gå ner med ungefär hälften så mycket som Riksbanken sänker.

– Vår officiella prognos är att Riksbanken sänker 0,50 punkter under hösten och det tror man kommer att slå igenom på bolåneräntan med 0,20-0,25 punkter, säger Michael Skytt, bolånechef på Nordea.

Det mesta av Nordeas upplåning sker via utgivande av obligationer. Så Riksbankens räntesättning har sedan finanskrisen för några år sedan bara liten betydelse för de rörliga bolåneräntorna, enligt Michael Skytt.

– I år har Riksbanken hittills sänkt med 0,25 procentenheter. Vi har samtidigt sänkt tremånadersräntan med omkring 0,60 procentenheter. Det visar bilden av kopplingen. Våra upplåningskostnader har sjunkit mer än vad Riksbanken sänkt reporäntan, säger Skytt.

Swedbank är mer osäker på vad som kommer att hända med bolåneräntan vid en eventuell riksbankssänkning i morgon.

– Reporäntan har inte spelat ut sin roll, men den påverkar inte direkt, säger Swedbanks kommunikationschef Peter Borsos.

Men om bankens egna upplåningskostnader blir lägre av en sänkt reporänta, ja då blir det lägre rörliga bolåneräntor, enligt Borsos.

– Men vi kan ha sett en effekt av det redan, eftersom marknadsräntorna har gått ner, säger han.