Tumregel för bättre placeringar i grödor

Publicerad 2012-09-04 09:48

Placeringstips En enkel strategi för bättre jordbruksplaceringar är att anpassa sparandet utifrån de naturliga svängningar som finns.

Det är viktigt att komma ihåg att priserna påverkar utbudet av soja, vete, majs och bomull relativt snabbt. Det blir därför ofta stora svängningar i priserna från ett år till ett annat.

– Ofta är det så på jordbruksmarknaden att ena årets förlorare är nästa års vinnare. Bönderna planterar gärna mer av det som ger högre priser och mindre av det som ger relativt sett lägre priser. Således kommer det att planteras mindre av det som idag har relativt lågt pris, säger Bjarne Schieldrop, SEB:s chefsanalytiker för råvaror.

Mer prognoser från råvaruexperter finns på råvaruuppslaget i Placeringsguiden nr 9 och på Torbjörn Iwarssons senaste chatt. 

Till skillnad från oljemarknaden där utbudet av oljekällor tar åratal av borrprogram att öka, går det för jordbrukare att från en säsong till en annan odla mer än de dyrare grödorna. De är därmed substitut för varandra.

Tumregeln som hjälper dig till bättre placeringar med jordbruksprodukter är att inte satsa långsiktigt på det senaste halvårets stora prisvinnare, utan vänta på nedgång. Det är nämligen bara en tidsfråga innan det kommer en större skörd som pressar priset igen.

Om exempelvis vetepriset under nästa år åter kommer ned till 500-600 dollar är det däremot läge att köpa ett vetecertifikat utan hävstång och vänta ett antal år på nästa dåliga skörd. För då och då tenderar spannmål att rusa i höjden på grund av missväxt, minskade odlingsarealer och/eller ökad efterfrågan.

Låt med andra ord de långsiktiga topparna och bottnarna i råvarupriserna guida dig.