Tre råvaruklipp på sikt

Publicerad 2012-08-29 13:05

Chatt SEB:s råvaruchef Torbjörn Iwarson chattade med läsarna på onsdagen och tipsade bland annat om en trio råvaror med framtiden för sig.

moderator: God förmiddag och välkomna till råvaruchatt med Torbjörn Iwarson. Frågorna strömmar in för fullt och Iwarson börjar nu chatta.

 

peter: Hur länge till kommer guld priset att vara anknutet till euro/dollar indexet?

Torbjörn: Vi tittar på noteringarna i dollar, därför att det är den vanligaste. Den är vanligast för att dollarn är vanligast. Det är väl det som det beror på. Det är inte bara landets storlek för guldmarknaden som är viktig, då vore kanske indiska rupier en kandidat, utan kvaliteten på landet och dess institutioner/lagar och regler.

 

Bo: Hur stor är sannolikheten att Ryssland inför exportrestriktioner på sin spannmål ? Om dom gör det, kommer det då att påverka vetepriset uppåt eller neråt på världsmarknaden ?

Torbjörn: Hej Bo! Risken finns. Jag lutar åt att risken är större än vad marknaden tror. Det är ministermöte i Ryssland på fredag i den här frågan (igen). Häromveckan blev Ryssland medlemmar i WTO. En del menar då att risken är utesluten. Men det finns alla möjligheter för ett land att under vissa förhållanden införa exportrestriktioner. Dessa förhållanden bestämmer landet helt självt. Priset på världsmarknaden går entydigt upp av detta, så klart. Företeelsen att länder / politiker lägger sig i marknaden skapar osäkerhet och är en källa till risk. Allt annat lika innebär den att priset på marknaden blir högre än det annars skulle vara, för att kompensera för risken. Antalet nyhetsartiklar som handlar om t ex Wheat+Export+Ban har ökat märkbart de senaste veckorna.

 

Björn: Hur påverkas oljepris, guldpris och USD om QE3 ej blir av?

Torbjörn: Det skulle nog falla. Jag läste någonstans om en man som konsumerade över sin ekonomi. Men han ville inte låna pengar, inte arbeta mer och inte sluta konsumera mer. Så vad ska han då göra?

 

Peter A: Hej Torbjörn. Vad skulle du säga är den största skillnaden på ditt och Magnus Strömer (tidigare chattare från SHB) sätt att se på råvarumarknadens framtid?

Torbjörn: När jag läser vad Strömer skriver så ser jag inga stora skillnader mot hur jag själv tänker om råvarumarknaden. Strömer rekommenderar att man investerar i en bred råvarukorg och det tycker jag också är bra, när man vill uppnå diversifiering i ett långsiktigt sparande. Den person som vill våga sig på att göra bättre affärer och arbeta mer aktivt ska naturligtvis inte slå sig till ro med ett indexcertifikat i depån. Jag tycker egentligen att råvarumarknaden är mer spännande än så och ger mer uppenbara möjligheter då och då, men för den som bara vill ha ett tryggare sparande och lite högre avkastning, är några procent placerade också i t ex ett råvaruindexcertifikat en bra idé.

 

Micke: Hur skulle ett israeliskt anfall mot Iran påverka oljepriset? Vad skulle en stängning av Hormuzsundet innebära?

Torbjörn: Hej Micke! Ja, det skulle naturligtvis få oljepriset att stiga en del. Man kan också fundera över vad som skulle hända med oljepriset om Iran valde att inta en mer västvänlig attityd. Ur de flesta aspekter borde landets befolkning vinna på det.

 

Anders: Kanske inte riktigt ditt område men vad tror du om elpriset till vintern? Kan man på något sätt hedga sig mot högt elpris (bortsett från att binda dvs),

Torbjörn: Hej Anders, Min nästa krönika i Placeringsguiden handlar om precis detta. Vi på SEB kommer också att notera ett linjärt certifikat på el, EL S, BULL och BEAR X2 och BULL och BEAR X4 på fredag. Kortfattat kan jag kanske nämna att vi tror att priset kommer att vara pressat under september och oktober. Kolpriset sjunker och vattenmagasinen är mer välfyllda än de varit den här tiden på året de senaste fem åren. När vintern kommer brukar det alltid komma torra och kalla prognoser som ger hausse-dagar. Lägg därtill risken för problem med kärnkraftverken.

 

Leo: Guld har varit ett safe haven vid oroliga tider rent av gått bra. Hur kommer det sig att guldet inte har haft samma rörelse vid dessa tider? Då vi med säkerhet vet att det trycks pengar som aldrig förr!

Torbjörn: Under förra höstens på börsen började guld reagera med att falla i pris samtidigt som t ex Stockholmsbörsen föll kraftigt. Jag tror att det berodde på att investerare som tidigare köpt guld sålde av denna sin försäkring, de löste in den. För att köpa guld, eller vad som helst, måste det finnas pengar. Stora populationer som stått för en ökande efterfrågan på guld, t ex i Kina och Indien, har pga hackande ekonomier, mindre kontanter att köpa guld för idag än för exempelvis två år sedan. Detsamma gäller i Europa och i USA. Därmed inte sagt att guld relativt andra tillgångar gått så mycket sämre. Det börjar viskas om ett QE3, en ny monetär stimulans i USA, och det har gett priserna på ädelmetaller en skjuts de senaste två veckorna. Mer pengar alltså.

 

Per: Hej Torbjörn! Hur har råvarupriserna påverkats av den senaste tidens oroligheter i Sydafrika?

Torbjörn: Hej Per, Huvudsakligen att priset på platina gått upp. Platina har länge utvecklats prismässigt sämre än de andra ädelmetallerna och gruvorna går inte med vinst. Platina är samtidigt mer industrimetall än t ex guld och påverkas av bil- och lastbilsefterfrågan, samt förändringar i kraven på katalysatorerna.

 

Tjuren: Hej Torbjörn! Vilka råvaror har ni köprekommendationer på och i så fall varför. Samt det omvända, vilka ska man sälja och varför?

Torbjörn: Hej Tjuren! Vi är ”bullish” på ädelmetaller och jordbruksprodukter. För ädelmetallerna därför att vi tror att det kommer ett QE3. Fundamentalt har vi en situation med rekordhöga statsskulder och rekordlåga räntor. Det är en situation som alltid har lett till inflation. Jordbruksprodukterna styrs av marknadssituationen för majs. Prisnivån är hög och kommer helt säkert att sjunka, men just nu ransonerar inte priset på majs efterfrågan. Det produceras flera veckor i rad mer etanol i USA och det går åt mer majs till foder. Betesmarken i USA är ännu mer drabbad av torka än spannmålsfälten, och då använder man mer majs som foder. Majs kan inte gärna bli dyrare än vete, därför finns en press uppåt just nu. Priset är dock mycket högre än produktionskostnaden, så det kommer att sås mer och gödslas mer nästa år för att kunna få ut en större skörd. Sydamerikas skörd ligger ännu 6 månader bort. Vi är neutrala till råolja och neutrala till något positiva till basmetaller. Basmetaller kanske låter märkligt, men många gruvor går med förlust nu och det innebär att minskad efterfrågan resulterar mer i minskad produktion än i lägre pris. Att det är dåligt för gruvbranschen innebär inte att det är dåligt för kopparpriset. Vi är negativa till socker och kaffe. På kort sikt negativa till elpriset här i Norden.

 

Lars Thunberg: Vad tror du om guldpriset? Kort sikt lång sikt.? Mtp att priset fortfarande måste betraktas som mycket högt (trots viss nedgång). Sannolikheten är väl större för nedsidan?

Torbjörn: Hej Lars, Ja, priset är högt i förhållande till t ex aktier. Men jag tror inte att prisuppgångarna på guld är slut än.

 

Sten: Jag tycker att det är oetiskt att spekulera i livsmedel. Det gör bara att maten blir dyrare för de som behöver den. Vad tycker du?

Torbjörn: Hej Sten! Det finns inga studier som visar att maten blir dyrare för att man spekulerar, vilket man gör i en marknadsekonomi. Spekulation är att försöka lista ut vad utbud och efterfrågan kommer att vara i framtiden och sätta ”rätt” pris på det. Priset styr planeringen av produktion och konsumtion. Det är en viktig funktion, som måste finnas i alla länder för att hushålla med begränsade resurser. Spekulation är något annat än att göra ”corners” eller att skapa ”rents”, t ex genom monopol eller monopsoni (en köpare).

 

Per: Hej Torbjörn! Hur har råvarupriserna påverkats av den senaste tidens oroligheter i Sydafrika?

Torbjörn: Hej Per! Priset på platina har gått upp. Sydafrika står för ca 75% av produktionen och det har fått priset att stiga med 10% de senaste två veckorna. President Zuma har sagt att han gärna ser att gruvarbetarnas löner höjs med de 40% de kräver. Men bolag som t ex Lonmin visade förlust för första halvåret i år (utan problem), så det är svårt att se hur priset på platina skulle kunna gå ner. Det är framförallt priset på platina som påverkats av oroligheterna i Sydafrika.

 

Karoly: Hej! Vilken utveckling tror du att vetepriset kommer att ha på lite längre sikt? 12-24 månader.

Torbjörn: Hej! Priset för leverans i Rouen i november ligger nu på 260 euro per ton. För leverans i nov 2013 ligger priset på 230 euro. Priset för leverans i Chicago ligger för dec 2013 på 250 euro per ton. Jag tror att Chicago Dec 2013 är säljvärt. Problemet gäller det här årets skörd.

 

Bengt: Hej Torbjörn, Hur ser du på utvecklingen av järnmalmen, när kan efterfrågan öka igen, i vilket tidsperspektiv talar vi, vad tror du, det måste ju finnas enorm efterfrågan på sikt i kina, indien etc.

Torbjörn: Hej Bengt, Det är inte tvärstopp i efterfrågan, utan det är en minskning i tillväxttakten just nu. Priset gick förra veckan under 100 dollar per ton och har idag fallit till 94.80 dollar. Det tar 10-15 år att starta nya gruvor och det innebär att priset varierar kring det långsiktiga jämviktspriset. Vi tror att det fundamentala golvet ligger kring 70-80 dollar. BHP Billiton har guidat att de inte ska använda de 80 miljarder dollar de satt av till expansion. Det borde för konsumenter vara köpläge nu. Vi tror att ett långsiktigt rätt pris är ca 120 dollar. Många väntar på vad Fed-chefen Bernanke ska göra. Skrotpriset har hållit sig starkt, beroende på god efterfrågan på platta produkter i USA. Skrotpriset låg förra veckan över priset på billets (en lång produkt tillverkad av järnmalm). Det tyder på att det är en överproduktion i Kina.

 

Uncle Sam: Republikanerna i USA funderar ju på att återgå till guldmyntfoten. Tror du att det är realistiskt och hur skulle ett sådant beslut påverka guldpriset?

Torbjörn: Nej, jag tror inte att det är realistiskt. Men rent hypotetiskt var det ju det som bröderna Hunt avsåg att göra mot slutet av 70-talet. De insåg att guldet inte skulle räcka för ändamålet, utan tyckte att silver var en bra kandidat. I god vilja satte de igång att köpa ihop till silvermyntfoten. Men Washington var enligt historien inte med på noterna och silverpriset kollapsade.

 

Bonden: Hur stor skuld har etanoltillverkningen när det gäller det höga priset på majs? I ditt veckobrev häromveckan spådde du ett prisfall på majs om etanolsubventionerna skulle slopas. Hur går det med detta?

Torbjörn: Bonden, Nästan hälften av USA:s produktion av majs går till etanol. Till viss del har väl utbudet anpassat sig till den efterfrågan, vilket innebär att priset inte stigit såsom det skulle ha gjort om ökningen i etanolefterfrågan uppstått mer plötsligt. Om man från politiskt håll begränsar efterfrågan på etanol får man en plötslig effekt och en stor påverkan på priset. Den huvudsakliga skulden till det höga priset har naturligtvis vädret. Det är säkert lockande ett valår att hjälpa alla konsumenter, men det mesta som Obama-administrationen har sagt är ”I’m looking at it”.

 

Silverdollar: Jag tycker att silver är en trevlig metall som ofta hamnar i skymundan för guldet. Hur ser du på silvermarknaden på kort och lång sikt?

Torbjörn: Hej Silverdollar, Silver har en relation till guldpriset som är ”normal” om man tittar på någorlunda moderna historiska relationer. Silver brukar alltid ta ut svängarna mer än guldet, men i relation till guld ser värderringen ”normal” ut. Platina har däremot sackat efter de båda och gruvorna går med förlust. Platina har mer av en asymmetrisk risk.

 

Peter: Visst borde vetepriset gå ner kraftigt innom det närmsta året

Torbjörn: Hej Peter! Ja, det borde det.

 

Johan: Är det troligt att elpriset kommer gå upp till vintern eller kommer det ligga kvar på dagens låga nivåer?

Torbjörn: Hej Johan, Spotpriset går alltid upp på vintern. Det är exceptionellt lågt nu pga det oavbrutna regnande vi har haft på sommaren. Det har ju inte slutat regna än. Långsiktigt styrs prisnivån av kolpriset och det tror vi rör sig nedåt svagt eller sidledes. Vi tror att det här håller i sig i september och oktober. Från låga prisnivåer finns då möjligheter att placera sig för prisuppgång via t ex ett certifikat på el.

 

Peter: Vad tror du om prisutvecklingen på Platina

Torbjörn: Hej! Jag tror att priset på platina i vart fall inte går ner. Och det har goda möjligheter att gå upp. Platina erbjuder en asymmetrisk risk och det gör att den är min klara favorit.

 

Johan: Varför rör sig gaspriset så våldsamt hela tiden upp och ner vad är det som gör att det blir såna svängningar?

Torbjörn: Hej Johan, Gas är svårt / dyrt att lagra. Utbud och efterfrågeförändringar får stort genomslag på priset. Spotpriset på el rör sig också mycket, därför att det är svårt att lagra på kort sikt. Lager är en funktion som inte finns på aktiemarknaden, eller andra marknader. Lager verkar dämpande på prisutvecklingen på råvaror. När lagren av t ex majs är låga, som de är nu och har varit länge, blir volatiliteten hög. Att utbudet inte hängt med tillväxtländernas kraftiga ökning i råvaruefterfrågan med urgröpta lager som följd, förklarar den högre volatiliteten på råvarupriserna det senaste decenniet.

 

Michael: Hej! Priset för att få fram råolja ökar då tillgängligheten blir sämre- man får ge sig ut på större havsdjup osv. Vad anser du vara lägsta nivån på oljepriset (Brent) för att det skall vara lönsamt att fortsätta producera? (D.v.s. det pris som borde utgöra en naturlig lägsta nivå.)

Torbjörn: Hej Michael, Kostnaden för producenterna av Brent (Fortis, Oseberg, Ekofisk), består till stor del av skatt. Jag tror att Marian Radetzki kommer att skriva om detta i kommande nummer av Ekonomisk Debatt, den välkända svenska tidskriften. Beskattning av oljeutvinning spelar en stor roll för priset på medellång sikt.

 

Helge: Vilka tre råvaror anser du vara mest köpvärda på kort- respektive lång sikt och varför?

Torbjörn: Hej Helge! På lång sikt kommer avkastningen på ”råvaror” från rabatten på terminskontrakten i förhållande till spotpriset + ränta på pengarna man har kvar när man köper på termin. De här källorna till avkastning kommer en placerare som köper ett råvarucertifikat till del. På kort sikt betyder prisförändringar på råvaran mycket. På lång sikt har t ex koppar (terminer) via certifikat gett god avkastning. Det som på lång sikt totalt sett haft en god avkastning är bland annat olja och koppar. Jordbruksprodukter har inte haft en god avkastning via terminsmarknaden, utan har istället varit en källa för lantbrukare att tjäna mer pengar samtidigt som de kunnat försäkra sig mot osäkerhet om priset på grödan. En investering i certifikat för koppar, olja och guld tror jag kan bli bra på lång sikt. De har låg korrelation med aktier, vilket gör att man har högre sannolikhet att ha ett sparande som är värt mycket när det är dåliga tider. Det är något som de flesta helst vill ha. Industrialiseringen / strävan mot bättre liv hos halva jordens befolkning är inte över, även om Kinas ekonomi svalnar just nu, och koppar, olja och guld kommer säkert att vara i stark efterfrågan många år till.

 

Juha: Hej Torbjörn! Vad är din åsikt om nickelprisets utveckling?

Torbjörn: Hej Juha! Nickel har fallit av, liksom många legeringsmetaller. Många gruvbolag har lönsamhetsproblem och vi tror att nickelpriset egentligen ligger under det fundamentala golvet, där lägre efterfrågan inte slår på priset, utan på (ännu) mindre produktion. Därmed inte sagt att priset härifrån kommer att rusa uppåt, men när ekonomin tar fart igen, borde det kunna lyfta nickelpriset.

 

Karoly: Vilka parametrar är det som styr Soyapriserna?

Torbjörn: Hej Karoly, Väder först och främst. ENSO (El Niño nu) ger mer nederbörd i Sydamerika. Det ökar möjligheterna till en god skörd där. Brasilien väntas redan nu gå om USA som världens största producent och exportör. På efterfrågesidan är det ökande konsumtion av kött i världen som påverkar. När det nu är lite hårdare tider, minskar konsumtionen på kött, men just nu är det torkan i USA som drivit upp priset. Det är ännu 6 månader till Sydamerikas skörd.

 

moderator: Vi tackar för i dag och tipsar om aktiechatten på fredag med Marcus Hernhag. Chatten läggs upp i sin helhet på sajten inom kort.

Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Börsen
Börsen nära nollan
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"
Asien
Asien: Fortsatt breda uppgångar
Foto: AP/TT
Wall Street
Plusstängning i New York
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: Johan Nilsson/TT
Aktie
Husqvarna gör omvänd vinstvarningAktien stiger på börsen
Analys
Citi: Ericssons prognoser för 2020 höjs i betydande grad"Restriktioner i Europa har gradvis upphört"
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens färska köprekar
Placeringar
Swedbank höjer aktievikten och överviktar Europa”Ett märkligt halvår på börsen har precis avslutats”
Foto: istockphoto
Rapport
Omvänd vinstvarning från Kindred
Aktie
Electrolux: Förlusten blir betydligt lägre än väntat
Rapport
RNB: Kraftig ökning av e-handeln
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Oscar Properties stämmer Stockholm stad
Placera
Kull: Allt färre privatsparare tror på sjunkande börs”Kraftig majoritet av börsoptimister”
Aktie
Storägare har gått ur PowercellAktien faller över 7 procent
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Bostad
Rekordmånga sålda bostadsrätter i juni
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Pandemin
Danske: Produktionsdata visar att fallet är över
7/7
Trading Direkt om lärdomar från coronakrisen
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens köprekar