Vinstras för Hufvudstaden

Publicerad 2012-08-23 11:47

Delårsrapport Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett resultat efter skatt på 313 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (659). Resultatet peraktie uppgick till 1:52 kronor (3:19).

Nettoomsättningen uppgick till 382 miljoner kronor (356). Bruttoresultatet blev 269 miljoner kronor (245).

Värdeförändringar från förvaltningsfastigheter uppgick till 225 miljoner (724)
och från räntederivat -15,3 miljoner kronor (-32,1).