Vinst för Latour

Publicerad 2012-08-21 09:25

Delårsrapport Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 419 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (425). Resultatet per aktie uppgick till 2:62 kronor (3:24).

Resultatet före skatt uppgick till 456 miljoner kronor (477).

Nettoomsättningen inom industriföretagen uppgick till 1.785 miljoner kronor (1.898) medan orderingången var 1.906 miljoner kronor (2.033).

Rörelseresultatet inom industriföretagen blev 173 miljoner kronor (226) och rörelsemarginalen var 9,7 procent för kvarvarande verksamhet (12,5).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 146 kronor. Per den 20 augusti var substansvärdet 151 kronor per aktie.