Sämre bokföring utan revisor

Publicerad 2012-08-17 09:02

Bokföring Slopandet av revisionsplikten har lett till sämre årsredovisningar. Dessutom kommer många in för sent och får därför betala förseningsavgifter, konstaterar Bolagsverket.

Sedan revisionsplikten för mindre bolag slopades har 64 000 aktiebolag valt bort revisorn. Av nyregistrerade bolag väljer 65 procent att inte ha någon revisor. Sammantaget innebär det att drygt var fjärde aktiebolag i Sverige inte längre har någon revisor.

Kravet att skicka in en årsredovisning till Bolagsverket finns däremot kvar och verket har märkt att kvaliteten på dessa försämrats efter reformen.

– Bolagsverket har fått in flera årsredovisningar med bristande kvalitet än tidigare. Till exempel handskrivna årsredovisningar med uppställningar som inte följer lagstiftningen, säger Per Nordström, chefsjurist på Bolagsverket.

Efter räkenskapsårets slut har ett aktiebolag sju månader på sig att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Men nu märks en ökning av antalet försenade årsredovisningar.

– Ser vi till aktiebolag som har kalenderåret som räkenskapsår (110101–111231), och som skulle ha lämnat in årsredovisningen senast den 31 juli 2012, så har 4,2 procent av de aktuella bolagen fått förseningsavgifter för att årsredovisningarna inte kommit in i rätt tid, konstaterar Per Nordström.

Antalet förseningsavgifter har därmed ökat med nästan 10 procent jämfört med året innan, enligt Bolagsverket. Förseningsavgifterna för privata aktiebolag är 5 000-10 000 kr och för publika aktiebolag 10 000-20 000 kr, beroende på hur stor förseningen är.

– Det är angeläget att vi på Bolagsverket tillsammans med bolagens rådgivare, redovisningskonsulter och bokföringsbyråer, medverkar till att årsredovisningshandlingarna kommer in i rätt tid till Bolagsverket, så att företagen kan undvika onödiga förseningsavgifter, säger Per Nordström.