Holmen överraskar

Publicerad 2012-08-14 12:55

Delårsrapport Skogsbolaget slår analytikerna på fingrarna med sina kvartalssiffror. Rörelseresultatet var hela 24 procent bättre än väntat.

Holmen redovisar ett resultat före skatt på 436 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (428), framgår det av delårsrapporten. Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 339 miljoner
kronor, enligt SME Direkt.

Holmens rörelseresultat blev 488 miljoner kronor (492), vilket innebär en
rörelsemarginal på 10,7 procent (10,3).

Analytikerna hade förutspått ett rörelseresultat på 394 miljoner kronor och en marginal på 8,3 procent. Rörelseresultatet blev därmed 24 procent bättre än väntat.

Nettoresultatet blev 313 miljoner kronor (302), motsvarande en vinst per aktie
på 3:70 kronor (3:60). Väntat var ett nettoresultat på 245 miljoner kronor och
ett resultat per aktie om 2:92 kronor.

Försäljningen uppgick till 4.569 miljoner kronor för perioden (4.787). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.729 miljoner kronor.