Wolfs krav vållar debatt

Publicerad 2012-08-08 11:16

Delade meningar Michael Wolfs förslag om amorteringskrav för högt skuldsatta bolånekunder splittrar oppositionen. Även experterna är oense om lagstiftning är rätt väg att gå.

Swedbanks vd Michael Wolf krävde i ett brev till Finansinspektionen lagstiftning som tvingar banker att införa amorteringskunder för bolånekunder med en belåningsgrad på över 75 procent.

Det utspelet får både medhåll och mothugg, skriver Svenska Dagbladet. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) och Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt är öppna för förslaget.

”Man ska inte utesluta lagstiftning i det här sammanhanget. Från ett makroperspektiv måste man hålla koll på de här frågorna”, har Norman sagt till SvD.

Även statliga Bostadskreditnämnden med utredningschef Bengt Hansson, som drivit frågan i flera år, är positiva. Däremot ger Socialdemokraterna tummen ned till förslaget.

”Vi tycker det är bra att bankerna redan nu stramat åt och därför är det inte aktuellt i dagsläget med någon lagstiftning. Vi vill inte göra något som i onödan tynger ekonomin”, säger Fredrik Olovsson (S), gruppledare i finansutskottet, till tidningen.

Lars Jonung, professor i ekonomi och medlem i Finanspolitiska rådet, är också tveksam till lagstiftning och betonar att bankerna har ett eget ansvar.

Bakgrunden till debatten är att hushållens reala skulder ökat från 80 miljarder kr till 648 miljarder kr på fyra decennier. Det skulle ta 125 år för ett genomsnittligt svenskt hushåll att betala tillbaka sina bostadslån, enligt Bostadskreditnämnden.