Vaga löften från ECB

Publicerad 2012-08-02 10:00

Räntebesked Den europeiska centralbanken (ECB) lämnar som väntat räntorna oförändrade. ECB överväger att sjösätta en rad nya krisåtgärder för att rädda euron och valutaunionens värst drabbade krisländer.

Den europeiska centralbanken (ECB) lämnar räntorna oförändrade vid dagens rådsmöte. Det innebär att den viktigaste styrräntan ligger kvar på rekordlåga 0,75 procent.

– Det här var helt och hållet väntat, säger Carl Hammer, chefsstrateg på SEB, om beskedet.

ECB överväger att sjösätta en rad nya krisåtgärder för att rädda euron och valutaunionens värst drabbade krisländer, säger ECB-chefen Mario Draghi på en pressträff i Frankfurt. Närmare besked om vilka åtgärder som kan bli aktuella utlovas under kommande veckor.

Det kan bland annat bli aktuellt att vidta exceptionella stabilitetsåtgärder och stödköp på marknaden, enligt Draghi.

Han tillägger att euroländerna måste vara redo att aktivera stödfonderna ESM och EFSF för att delta i insatserna mot krisen, vilket kräver att strikta villkor för insatser i enskilda länder införs.

Enligt Draghi är de riskpremier som vissa krisländer måste betala för att finansiera sig just nu ”exceptionellt höga”, vilket förhindrar ECB från att bedriva en effektiv penningpolitik.

De planerade ECB-stödköpen kommer troligen handla om att få ned räntorna på korta statspapper via transaktioner på andrahandsmarknaden. Och de förutsätter att euroländerna även använder stödfonderna EFSF och ESM, enligt Mario Draghi.

Detta innebär i sin tur att åtgärderna kommer med villkor, enligt Draghi, som tillägger att allt som kommer att göras blir helt öppna transaktioner där belopp och berörda länder kommer att redovisas.

– Under de kommande veckorna kommer vi utforma de lämpliga instrumenten för dessa åtgärder, säger Mario Draghi på pressträffen.

Han tillägger att det inte blir någon förlängning på det tidigare stödköpsprogrammet, som avbröts i vintras, sedan ECB plöjt in 211 miljarder euro i obligationer från eurozonens krishärdar.

Draghi motiverar åtgärderna med att de krävs för att ECB:s överhängande mål om att uppnå prisstabilitet ska gå att uppnå på medellång sikt.

Han förklarar på pressträffen även att ECB-direktionen diskuterade ytterligare en räntesänkning, men att beslutet om att lämna styrräntan oförändrad på 0,75 procent fattades enhälligt.