Loomis når inte ända fram

Publicerad 2012-08-01 08:23

Delårsrapport Säkerhetsföretaget presenterar delårssiffror som var något sämre än prognosen. Ebitda-resultatet för andra kvartalet landade på 225 miljoner kr.

Loomis redovisar ett rörelseresultat, ebita, på 225 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (195).

Analytikerna hade räknat med ett ebita-resultat på 230 miljoner kronor, enligt
SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 2.898 miljoner kronor för perioden (2.683). Här låg
SME Direkts konsensusprognos på 2.914 miljoner kronor.