Generaldirektören försvarar bromsen

Publicerad 2012-07-23 12:48

Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm uttrycker i en intervju med Dagens Nyheter skepsis mot hur delar av företagen som agerar inom pensionsindustrin agerar. Den så hårt kritiserade pensionsbromsen försvarar hon däremot.

Den automatiska balanseringen, den så kallade bromsen, har hittills slagit till två gånger och förväntas göra det igen om ett år. Konsekvensen blir sänkta pensioner.

Katrin Westling Palm anser att systemet är bra, även om systemet kan finjusteras så att kasten mellan sänkningar och höjningar blir så stora. Detta trots massiva protester från pensionärsorganisationer.

– Kanske glömmer pensionärsorganisationerna lite grann att vårt pensionssystem är en överenskommelse mellan generationerna. Deras pensioner finansieras av dem som jobbar nu, säger Katrin Westling Palm.

Att gå tillbaka till ett system där man får ett brev på posten som talar om exakt hur mycket man får i pension är inte hållbart menar hon. Det får man i Grekland, och det brevet är inte värt någonting.

När det gäller hur företagen som agerar inom pensionsindustrin menar dock Katrin Westling Palm att det finns mycket övrigt att önska.

– Branschen hjälper inte till ett dugg för att förklara att det finns en allmän pension, tjänstepension och individuellt sparande säger hon till DN.

Delvis på grund av detta vill Katrin Westling Palm att Pensionsmyndigheten blir mer aktiv att förklara hur pensionssystemet fungerar. Myndigheten bör bli ”en röst i pensionsdjungeln” som erbjuder oberoende vägledning menar hon.

Att en begränsning av antalet valbara fonder i premiepensionen, som ligger på runt 800 stycken, skulle vara ett steg för att förenkla för spararna håller hon dock inte med om.

– Så komplicerat är det inte. Man kan använda vår fondvalsguide och lotsa sig igenom de där. Då kan man ganska snart få färre val än 800. Och vill man inte det så har man ett icke-valsalternativ som stått sig ganska bra hittills, säger Katrin Westling Palm.