Vinsttapp för Haldex

Publicerad 2012-07-20 08:41

Delårsrapport Haldex rörelseresultat inklusive engångsposter blev 26 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (66).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat inklusive engångsposter på 41,6 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Resultatet blev därmed 27 procent sämre än SME Direkts konsensusprognos.

I rörelseresultatet ingår engångskostnader om -34 miljoner kronor. Väntat var i snitt enligt SME Direkt engångskostnader om -28 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen inklusive engångsposter blev 2,4 procent (6,4). Väntat var enligt SME Direkt en rörelsemarginal på 3,8 procent.

Före skatt blev Haldex resultat 13 miljoner kronor (72). Väntat var enligt SME Direkts sammanställning ett resultat före skatt om 31,5 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 1.065 miljoner kronor (1.026). Väntat var en nettoomsättning på 1.105 miljoner.

Resultatet efter skatt blev 7 miljoner (45). Väntat här var enligt SME Direkt 18,4 miljoner.

Resultatet per aktie uppgick till 0:14 kronor (0:95).