Miljardböter befaras för SKF

Publicerad 2012-07-20 11:22

Citigroup tror att EU-kommissionens pågående konkurrensutredning kan sluta med böter för SKF på någonstans mellan 735 miljoner och 1,8 miljarder kronor.

Det skriver banken i en analys på fredagen efter att ha gått igenom omkring 20 liknande konkurrensutredningar.

EU-kommissionens böter kan teoretiskt maximalt uppgå till 10 procent av omsättning, det vill säga drygt 6 miljarder i SKF-koncernens fall. Ett sådant scenario betecknar Citigroup som osannolikt.

Under antagandet att utredningen endast handlar om division Automotive kommer Citigroup fram till att böterna kan sträcka upp emot 1,8 miljarder kronor, eller 22 procent av det prognostiserade rörelseresultatet för 2012.

Citigroups egna undersökning ger vid handen att 21 underleverantörer till fordonsindustrin världen över sedan februari 2010 är, eller har varit, föremål för konkurrensutredning.

Sju av dessa bolag har redan utdömts böter av amerikanska eller japanska konkurrensmyndigheter och böterna för denna grupp har varierat mellan 2,8 och 470 miljoner dollar, eller 0,2 och 3,4 procent av de berörda bolagens omsättning. Snittboten ligger på 105 miljoner dollar, motsvarande 735 miljoner kronor eller 9 procent av SKF:s förväntade rörelseresultat.

”Sammantaget bedömer vi att eventuella böter kan ligga mellan 9 och 22 procent av koncernens ebit”, skriver Citi.

Citi har inte lagt in några bötesbelopp i bankens prognoser gällande SKF. Ett av osäkerhetselementen i sammanhanget är hur långt bak i tiden EU-kommissionen kommer att gå i den eventuella uträkningen av böter, betonar Citi.

I onsdagens rapport skrev SKF att det är sannolikt att EU-kommissionen bötfäller bolaget och att beloppet troligen kommer att ”påverka koncernens resultat och kassaflöde i väsentlig grad”.