Krympande Tieto gör förlust

Publicerad 2012-07-20 07:40

Delårsrapport Den finländsk-svenska IT-jätten Tieto redovisar en förlust före skatt på 5,4 miljoner euro, motsvarande cirka 46 miljoner kronor, för andra kvartalet. Motsvarande period 2011 gjorde bolaget en vinst på 17,8 miljoner euro.

Omsättningen uppgick till 456,1 miljoner euro, jämfört med 462,3 miljoner euro ett år tidigare.

Tietos resultat för andra kvartalet belastas av engångskostnader på 31,9 miljoner euro som är förknippade med det åtgärdsprogram som innebär att personalstyrkan minskar med cirka 1 300 anställda, varav nästan 300 i Sverige.

Rörelseresultatet, exklusive engångsposter, steg till 28,2 miljoner euro, från 24,5 miljoner euro.

Tietos prognos för helåret 2012 är oförändrad. Bolaget räknar med att försäljningen utvecklas i linje med tillväxten på marknaden för IT-tjänster i Västeuropa, som beräknas till 0-2 procent. Rörelseresultatet exklusive engångsposter väntas bli högre än i fjol.

Tieto beskriver läget på bolagets marknader som relativt
hälsosamt.

”De makroekonomiska utsikterna på våra kärnmarknader är fortsatt hälsosamma och efterfrågan är relativt stabil”, sade Tietos vd Timmo Alkio vid fredagens presskonferens.

Vidare uppgav han att priserna utvecklas som väntat.

”Prisdynamiken har egentligen inte ändrats under första delen av 2012″, sade Kimmo Alkio.