Vinstfall för Tele2

Publicerad 2012-07-19 07:38

Delårsrapport Mobiloperatören Tele 2 redovisar en vinst före skatt på 1 106 miljoner kronor för andra kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 1 507 miljoner kronor motsvarande period 2011.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1 439 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen för bolaget, som ingår i Stenbecksfären, uppgick till 11 064 miljoner kronor, jämfört med 10 078 miljoner kronor ett år tidigare.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (ebitda) uppgick till 2 715 miljoner kronor, jämfört med 2 809 miljoner kronor andra kvartalet 2011. Här låg förväntningarna i snitt på 2 787 miljoner kronor.

”Så länge vi behåller vårt fokus förväntar vi oss att nå ebitda-målen i vår finansiella guidning för 2012″, skriver vd Mats Granryd i delårsrapporten.

För helåret 2012 räknar Tele 2 med en försäljningstillväxt inom mobila tjänster i Sverige om cirka 3-4 procent. Tidigare prognos var 3-5 procent. Ebitda-marginalen för Tele 2 Sverige väntas bli 30-32 procent, förutsatt fortsatt stabila marknadsförhållanden.

Tele 2 Norge väntas nu omsätta 4,8-5,0 miljarder kronor, jämfört med 5,0-5,2 miljarder kronor tidigare, med en ebitda-marginal på 2-3 procent.

I Ryssland räknar Tele 2 med att kundbasen når cirka 22 (tidigare 21,5-22) miljoner kunder och att ebitda-marginalen blir 37-39 procent. Den genomsnittliga intäkten per användare, enligt måttet ARPU, väntas växa med mellan 3-5 procent i lokal valuta. Tidigare har Tele 2 förutspått en tillväxt ”i låga ensiffriga tal”.