Litet vinsttapp för Duni

Publicerad 2012-07-13 08:23

Delårsrapport Konsumentproduktföretaget Duni redovisar ett resultat efter skatt på 56 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (59). Resultatet per aktie uppgick till 1:19 kronor (1:25).

Nettoomsättningen uppgick till 934 miljoner kronor (960).

Rörelseresultatet blev 90 miljoner kronor (88), vilket gav en rörelsemarginal på 9,6 procent (9,1).

Resultatet före skatt uppgick till 77 miljoner kronor (79).