Riksbanken spås ligga kvar

Publicerad 2012-07-03 12:15

Räntan Det mesta talar för att Riksbanken håller styrräntan oförändrad efter direktionsmötet i dag, menar flera bedömare som Privata Affärer har talat med.

Först i morgon, onsdag, blir beslutet offentligt, men mycket talar alltså för att reporäntan hålls oförändrad även vid detta, Riksbankens tredje möte för i år. Detta trots de allt sämre konjunktursignalerna på grund av den europeiska skuldkrisen.

– Det verkar som Stefan Ingves fortfarande håller fast vid den omvärldsbild som säger att svensk ekonomi är fortsatt robust jämfört med omvärlden och att det i det läget vore onödigt att sänka styrräntan, säger Roger Josefsson, chefsekonom på Danske bank.

– Vi håller med om att svensk ekonomi mår förhållandevis bra jämfört med andra ekonomier, men anser att Riksbanken borde sänka räntan ändå. Händelserna i Europa borde vara skäl nog.

Danske bank tror dessutom att svensk ekonomi står inför en avmattning under det andra halvåret i år. Detta som en effekt av de nedskärningar som nu sker nere i Europa och den arbetslöshet som dessa medför.

Men hur länge orkar Sveriges exportberoende ekonomi stå emot?

– Precis vad vi sa vid Riksbankens förra möte. Vi tyckte redan då att räntorna borde sänkas men fick inte med oss majoriteten, säger Roger Josefsson.

Vad blir effekterna på ekonomin om Riksbanken inte sänker räntan?

– Den omedelbara effekten är att räntorna kommer att stiga några tiondelar. Sedan tror jag att kronan kommer att bli rätt så mycket starkare, särskilt mot euron, säger Roger Josefsson.

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, tror heller inte på någon sänkning vid dagens direktionsmöte.

– Riksbanken har fått positiva siffror både när det gäller tillväxt och arbetsmarknad som gör att de inte agerar den här gången. Europa oroar inte heller tillräckligt för att få direktionen att agera.

– Samtidigt tror vi att ekonomin försämras med start under det andra kvartalet med stigande arbetslöshet och därför tror vi att det kommer en sänkning längre fram. Särskilt om inflationen förblir låg.

– Men det hade varit en viktig signal till hushållen och företagen med sina investeringsplaner med en sänkning nu.