Krav på energideklaration

Publicerad 2012-07-02 11:18

Lagar Säljer du eller hyr ut din bostad ska du numera redovisa energiförbrukningen. Nya lagändringen kräver att energideklaration finns med redan vid annonseringen.

Kring halvårsskiftet träder en rad lagar och förordningar i kraft. Det är tunt med ändringar som rör privatekonomi, men på bostadsmarknaden presenteras en nyhet.

Den 1 juli infördes nya regler för energideklarationer i linje med EU-direktiv. Ändringarna innebär krav på att en energideklaration ska visas och överlämnas när en byggnad säljs eller hyrs ut.

– Energifaktorn ska synas på ett annat sätt vid husköp, säger Hannes Carl Borg, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet.

– Det stora behovet är att kartlägga energiförbruknin.

Detta gäller exempelvis om du hyr ut din bostadsrätt eller villa. I normalfallet ska uppgift om byggnadens energiprestanda även finnas med vid annonsering för försäljning eller uthyrning.

– Fritidshus som bara används några månader om året är undantagna, förklarar Hannes Carl Borg.

Som huvudregel ska byggnaden besiktigas när den ska energideklareras. Tillsynen av energideklarationssystemet flyttas samtidigt från kommunerna till statliga myndigheter.