Räkna med dyrare el

Publicerad 2012-06-28 11:43

Elpriser Räkna med lite dyrare el kommande år. En prognos från Svenska Kraftnät visar att den så kallade effektavgiften i stamnätstariffen måste höjas.  

En prognos från Svenska Kraftnät visar att den så kallade effektavgiften i stamnätstariffen måste höjas med 6,2 procent nästa år, med 7,3 procent 2014 och med 17,7 procent 2015.

Orsaken är stora investeringar i stamnätet. I pengar räknat innebär det en ökad kostnad på 0,5 öre per kilowattimmar för en genomsnittlig elkund.

För den andra delen av stamnätstariffen, den så kallade energiavgiften, spås en sänkning under de kommande tre åren.