Minskad förlust för RNB

Publicerad 2012-06-27 08:03

Delårsrapport Modebolaget RNB, Retail and Brands, redovisar ett resultat efter skatt på -32 miljoner kronor för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-452). Per aktie var resultatet -0:19 kronor (-2:73).

Bruttovinstmarginalen blev 50,4 procent (40,3). Resultatet före skatt uppgick till -42 miljoner kronor (-105).

Nettoomsättningen uppgick till 613 miljoner kronor (675). Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,8 procent.

RNB:s varulager uppgick till 432 miljoner vid utgången av perioden, jämfört med 521 miljoner ett år tidigare.

RNB:s försäljning inom affärsområdet JC har tagit ”små positiva steg i rätt riktning” med en ökad försäljning om 2,7 procent i jämförbara egna butiker under det tredje kvartalet i bolagets brutna
räkenskapsår.

Det skriver vd Magnus Håkansson i delårsrapporten.

För Polarn O. Pyret har utvecklingen varit sämre med en nedgång på 3,5 procent, medan Brothers & Sisters har utvecklats avsevärt svagare än marknaden och backat 5,1 procent.

Den svenska klädmarknaden i helhet har krympt med 2,1 procent under kvartalet

Försäljningen i Brothers & Sisters har tyngts av konsekvenserna av att fasa ut Sisters interna sortiment, framgår det av kvartalsrapporten.

Den strategiska förändringen av Sisters verksamhet pågår och innebär att antalet kombinerade Brothers & Sistersbutiker har minskat från 53 till 48 under kvartalet.

De kombinerade butikerna kommer fortsätta att minska och planen är att de ska uppgå till 42 innan utgången av fjärde kvartalet för att minska till 37 under räkenskapsåret 2012/2013, skriver vd.

Av de resterande duobutikerna har Sistersytan minskat i sju butiker och planen är att minska ytan i ytterligare fem butiker under fjärde kvartalet.

Det arbete som sedan ett halvår pågår med att förstärka finansiering och ägande av de franchisetagarägda butikerna fortgår. Under verksamhetsåret har tagit RNB hittills tagit över 17 JC-butiker och fyra Brothers & Sistersbutiker samt avvecklat fyra JC-butiker.

Internationellt har RNB inlett förberedelserna för att expandera Polarn O. Pyret i Polen och Holland, medan verksamheten inom JC Norge nu är helt avslutad. Det senare har medfört en resultatbelastning på -8 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Under verksamhetsåret har avvecklingen av JC Norge medfört en resultatbelastning på totalt 63 miljoner kronor.

Produktionskontoret i Hong Kong är nu fullt operativt och arbetet pågår med att ytterligare realisera de förväntade samordningsvinsterna genom utveckling och beställningar av vår- och sommarsortimentet 2013, skriver vd.