Aktier enda ljuspunkten

Publicerad 2012-06-14 12:57

Placeringar Det bästa sättet att ta sig igenom den nuvarande turbulensen är att ta ett långsiktigt perspektiv. Det kommer bli fortsatt osäkert och volatilt. Det skriver Fidelity Investments investeringschef i Asien John Ford i en färsk kommentar.

John Ford menar att marknaden allt mer styrs av en ”risk på, risk av”-mentalitet. Att hitta positiv avkastning i dagsläget är inte vidare lätt menar han.

”Det kommer att bli en relativt lång och oförutsägbar process. Osäkerheten har börjat påverka ekonomier utanför eurozonen. Ur det perspektivet är utsikterna globalt sett ganska bleka. Den ekonomiska tillväxten kommer vara pressad under ganska lång tid”, skriver John Ford.

Så här ser John Ford på de olika tillgångsslagen:

  • Kontanter ger på de flesta marknader låg eller negativ avkastning.
  • Obligationer är dyra. Statsobligationer är i vissa fall dyrare än någonsin förr.
  • Företagsobligationer har också blivit dyrare på senaste tiden efter att investerarna flockats kring dem i jakten på bättre avkastning.
  • Fastighetsmarknaden är också generellt sett dyr.
  • Råvaror har visserligen fallit tillbaka men är fortfarande dyra.
  • Aktier är billiga för tillfället.

Trots att aktier alltså, enligt John Ford, är det enda tillgångsslaget som är billigt för tillfället håller sig investerarna borta på grund av osäkerhet och volatilitet.

Enligt chefsinvesteraren kan dock aktier om man ser förbi de kommande ett till två åren ge en avkastning på 3-5 procent eller mer. Framför allt slår han ett slag för aktier med höga utdelningar.

Han rekommenderar att man i dagsläget tittar på de enskilda bolagen, för det finns väldigt många företag världen över som är i gott skick. Om man tittar på sektorer har Fidelity för tillfället en övervikt i defensiva branscher och en undervikt i cykliska bolag.

John Ford ser på marknaden, som domineras av de europeiska problemen, ur ett asiatiskt perspektiv. Det han ser är att institutionella investerare i Asien ökar sina investeringar på aktiemarknaden. Han räknar med att de privata investerarna kommer att följa denna trend inom kort.

John Ford kommenterar även risken för en hårdlandning i Kina.

”Vi förväntar oss inte en hårdlandning för ekonomin eftersom myndigheterna har en mängd verktyg de kan använda för att hålla uppe tillväxten. Vi tror att nyckelfrågan för Kina inte är en tillväxt med tvåsiffriga tal – utan mer att uppnå en hållbar tillväxt”, skriver han.