Därför rusar Morphic

Publicerad 2012-05-23 15:50

Miljöteknikbolaget Morphics aktie steg kraftigt på onsdagen efter ett pressmeddelande som innehöll flera olika besked.

Morphic har sålt dotterbolaget Aerodyn till Partnertech och planerar att dela ut dotterbolaget Cell Impact till ägarna. Dessutom utvärderas en försäljning av börsplatsen.

”Morphic har i dag knappt 19 000 aktieägare och stora skattemässiga underskott som potentiellt kan ha ett högt värde för ett lönsamt företag”, skriver Morphic.