Sänkt krogmoms sågas av experter

Publicerad 2012-05-14 12:55

I en ny rapport bedömer Finanspolitiska rådet att effekterna på sysselsättningen av momssänkningen i krogbranschen är överskattade.

Sverige har starka finanser men säkerhetsmarginalerna är för stora, bedömer Finanspolitiska rådet i sin rapport för 2012.

Regeringen hänvisar till krisen som argument för de stora säkerhetsmarginalerna i budgeten men rådet anser att det skapar oklarhet om regeringens syn på det finanspolitiska ramverket.

Rådet bedömer också att effekterna på sysselsättningen av momssänkningen i krogbranschen är överskattade. Momssänkningen har snarast ”karaktären av ett branschstöd”.

Rådet anser också att de inkomstskattesänkningar som regeringen våren 2011 flaggade för, men sedan stoppade, borde ha kunnat genomförts.

”Denna förändring saknade enligt vår uppfattning stabiliseringspolitiska motiv. Det försämrade konjunkturläget från våren till hösten 2011 talade snarare för en mer expansiv finanspolitik”, skriver rådet.

Finanspolitiska rådet presenterade under morgonen sin rapport för finansminister Anders Borg (M) och hade då ”en konstruktiv dialog” med honom, enligt rådets ordförande Lars Jonung. Bland annat diskuterades rådets kritik mot sänkningen av restaurangmomsen.

– Han noterade våra argument och vi kommer så småningom att få en djupare utvärdering av restaurangmomsen, säger Jonung.

Finanspolitiska rådet bedömer alltså att Sverige har starka finanser men att säkerhetsmarginalerna är för stora.

TT: Finansdepartementets tyngsta argument för sin försiktighet i stabiliseringspolitiken har varit risken för ett ekonomiskt haveri i Europa. Är det inte rimligt att ta höjd för en sådan utveckling?

– Det är rimligt att ta höjd, men frågan är hur mycket höjd man ska ta och om det blir en mycket allvarlig kris i Europa så tror jag inte att några säkerhetsmarginaler gäller, säger Jonung.

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson tycker att det är intressant att Finanspolitiska rådet kritiserar regeringen för att göra en alltför optimistisk beräkning av den halverade restaurangmomsen.

– Det har ju vi också påpekat. Det är intressant att rådet beskriver det som ett branschstöd, säger Andersson till TT.

I rådets rapport finner hon också stöd för Socialdemokraternas kritik mot att skattesänkningar smetas ut till alla.

– Precis som vi så påpekar de ju att det är bättre att rikta skattesänkningarna mot personer som har svårast att få jobb, säger hon.

Hon noterar också att rådet ifrågasätter om den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet verkligen behöver bli större än vad den redan är.

– Det är viktigt att ha en sådan diskussion men vi socialdemokrater lutar oss alltid åt det försiktiga, det är oerhört viktigt för oss att ha ordning och reda i de offentliga finanserna, säger Magdalena Andersson.