Rekordgap mellan börs och räntor

Publicerad 2012-05-14 11:56

Placeringar Skillnaden mellan aktiers direktavkastning och svenska långräntor är nu hela 3 procent. Trots det flödar kapital till räntemarknaden. Experter på området är förbryllade.

Finansoron har blossat upp igen, inte minst på grund av det politiska dödläget i Grekland. Det har skapat flykt till tillgångar som anses säkra, som tyska och svenska statsobligationer, och pressat ned räntorna på dessa till extremt låga nivåer.

Nu handlas långa svenska räntor till cirka 1,5 procents ränta. Samtidigt handlas Stockholmsbörsen för närvarande till en direktavkastning på omkring 4,5 procent.

Enligt Enter Fonders beräkning ger det en avkastningsskillnad mellan aktie- och räntemarknaden på 35 procent på 10 år. Då har man inte räknat med någon värdestegring på aktier under ett decennium.

– Min gissning är att vi kommer titta tillbaka på det här om några år och bara skaka på huvudet, säger John Bornstein, aktieanalytiker på Enter Fonder.

I en ny marknadskommentar skriver fondbolaget att man skulle kunna kalla placeringar på räntemarknaden för ”avkastningsfri risk”, istället för det klassiska ”riskfri avkastning” .

– Det är väldigt svårt för någon att tycka att det ger bra värde men marknaden styrs inte av det just nu, säger Anders Wilson, ränteanalytiker på fondbolaget.

Trots låga räntor är inflödet stort till räntefonder.  Det visar statistik från Fondbolagens förening. I april var nettosparandet i korta räntefonder 5,1 miljarder kr. Under samma månad noterades nettouttag ur aktiefonder på 0,2 miljarder kr.

– Det handlar om riskaversion. Det är så i princip alla internationella marknader fungerar just nu, säger Anders Wilson.