Fortfarande stora möjligheter på tillväxtmarknader

Publicerad 2012-02-14 13:55

De flesta exportföretag planerar att etablera sig på tillväxtmarknaderna. Kina står ofta överst på listan, men det finns fler marknader som växer snabbt de närmaste åren. Bland de med störst potential är Kazakstan.

Kazachstan

Det visar en ny kartläggning från konsultfirman Accenture. I undersökningen uppger 80 procent av världens företagsledare att deras företags primära fokus för tillväxt ligger på tillväxtmarknaderna.

Samtidigt menar 40 procent av dessa företagsledare att de saknar en strategi eller den affärsmodell som krävs för att utnyttja de möjligheter som finns på tillväxtmarknaderna, och 57 procent anser att deras företag måste ompröva eller fundamentalt tänka om kring strategin eller affärsmodellen de behöver för att kunna konkurrera på dessa marknader.

Enligt rapporten kommer ytterligare 124 miljoner hushåll att bli en del av världsekonomin fram till 2020. 87 procent av dessa kommer från utvecklingsländerna. Dessa hushåll kommer att tillföra minst 8 500 miljarder dollar till hushållens globalt samlade inkomster.

Bland annat analyserar man hur många hushåll som har en årlig inkomst över 50 000 dollar, en nivå som innebär att man har pengar att konsumera inte bara det nödvändigaste utan också till exempel försäkringar, livsstilsprodukter och turism. 21 andra tillväxtländer har idag en större andel hushåll än Kina med en årlig inkomst över 50 000 dollar. Bland dessa finns Colombia, Malaysia, Nigeria och Kazakstan. Men även Sveriges granne Polen.

Bland tillväxtmarknaderna kommer Turkiet fram till år 2020 att se den största absoluta ökningen av hushållens inkomster från hushåll med en inkomst på minst 50 000 dollar, en ökning med nästan 150 procent till totalt 635 miljarder dollar.

Andra, mindre kända länder, kommer erbjuda betydande möjligheter. År 2020 väntas exempelvis antalet hushåll i Kazakstan med inkomster på minst 50 000 dollar mer än fördubblas till 770 000, vilket är mer än det sammanlagda antalet hushåll med inkomster på samma nivå i Indonesien, Filippinerna, Vietnam, Pakistan och Egypten.

Men det räcker inte att exportera från Sverige för att få tillgång till dessa marknader. Om den nuvarande trenden fortsätter kommer värdet av exporten mellan tillväxtekonomier överträffa exporten mellan utvecklade marknader för första gången redan under slutet av 2013.

Enligt Accenture har denna övergång påskyndats av den ekonomiska nedgången.

– Eftersom handelsvolymen skiftar mot marknader med hög tillväxt, måste företag antingen etablera sig i dessa länder eller gå miste om den ökande handeln som genereras på dessa marknader, säger Oskar Ebbinghaus, ansvarig för management consulting på Accenture i Sverige. Men konsumentmarknader med hög tillväxttakt tenderar att ändras snabbt, och företag måste se bortom BRIC-länderna när de utformar sina tillväxtplaner.

För att välja vilka marknader man ska satsa på måste företagen alltså både försöka förstå och förutsäga förändringar i köpkraft och konsumtionsmönster hos konsumenter och samtidigt analysera konkurrenterna på nya marknader

– Vi ser en tendens att företag tvekar kring investeringar på nya marknader, och i vissa fall en avvaktan tills det globala ekonomiska klimatet stabiliserats, säger Oskar Ebbinghaus, ansvarig för management consulting på Accenture i Sverige. Många företag sitter på stora kassareserver som skulle kunna användas för att expandera på nya marknader. Trots det tvekar många företag, vilket kan vara riskabelt i dagens konkurrens. Första steget mot en etablering är naturligt nog att förstå den nya marknaden, säger Oskar Ebbinghaus.

Accentures rapport visar hur företagen kommer att behöva se bortom traditionella marknadssegment till nya, innovativa kundgrupperingar. En metod är att utveckla och identifiera gränsöverskridande kundsegment med liknande behov och preferenser.

Till exempel lyckades ett multinationellt företag framgångsrikt identifiera ett behov hos manliga konsumenter i områden med knappa vattentillgångar, och tog sedan fram hudvårdsprodukter specifikt anpassade för denna kundgrupp på flera olika marknader.

Accentures rapport, Fast Forward to Growth: Seizing opportunities in high-growth markets, baseras på en undersökning bland 588 företagsledare i 85 länder. Den kartlägger investeringsklimatet och företagens möjligheter på tillväxtmarknader.

Chatt
Hernhag: Tre utdelningsaktier med chans till uppgång...och fyra stabila amerikanska utdelare
Aktier
Här är de mest blankade aktierna på börsen just nu
Fonder
Fondspararna tankar grönt under rekordstark månadHär är månadens populäraste fonder
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Oscar Properties fullföljer utbytesförfarandet trots låg accept
Börsen
Beskedlig veckostängning
Foto: AP/TT
Wall Street
Teknikjättar i täten i New York
Foto: istockphoto
Råvaror
Skarp nedgång i guldpriset
Pension
Så hållbart är ditt pensionsbolagLänsförsäkringar klättrar – AMF tappar
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
"Allt starkare marknad för nyproduktion"
Analys
DNB: Snabb kassaflödestillväxt och dolda värden i Nyfosa
27/11
Trading Direkt: Vilka flygbolag klarar krisen?
Analyser
Här är fredagens köprekar
Foto: Shutterstock
Placera
Amundi: Satsa hållbart och cykliskt”Kollapsen sträcker sig bortom 2021"
Budstriden
SBB lägger formellt bud på Entra
Rapport
Omsättningsras för Moment Group
Aktie
Pandemin får Actic att vinstvarna
Foto: Shutterstock
Aktie
Handeln återupptas i Nanexa
Spara
Så blir skatten på ISK nästa år
Analys
DNB: Beijer Ref föredras framför Nibe bland ESG-aktierna
Lån
Räntan på studielån mer än halveras
Placera
Chefsstrategen spår rotation tillbaka till FANG
Bud
Arnhult: Det mesta går utom tennsoldater och nyfödda barnStorägaren ställer sig bakom budet på Entra
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Riksbanken spår mer dämpad utveckling på bomarknaden
Pandemin
Tyskland vill stänga alla skidorter i EU
Sektor
Sju av tio skogsägare tror på ökade fastighetspriserStora geografiska prisskillnader