Starkt av Atlas

Publicerad 2012-04-27 11:27

Delårsrapport Atlas Copco ökade orderingången rejält under det senaste kvartalet. Även resultatet blev starkare än väntat.

Atlas Copcos resultat före skatt blev 4.489 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (4.056).

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 4.294 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

I resultatet ingår en negativ effekt från avsättningar för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram på 69 miljoner (9). Denna effekt ingick inte i konsensus.

Justerat för effekten av avsättningen, blev resultatet före skatt 6 procent bättre än väntat.

Försäljningen uppgick till 22.254 miljoner kronor för perioden (18.223). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 20.901 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 24.827 miljoner (21.675). Enligt SME-prognosen skulle orderingången ligga på 22.300 miljoner kronor. Orderingången ökade med 10 procent organiskt.

Atlas Copcos rörelseresultat landande på 4.604 miljoner kronor (3.987), vilket gav en rörelsemarginal på 20,7 procent (21,9).

Analytikernas snittprognos för rörelseresultatet uppgick till 4.428 miljoner kronor och till 21,2 procent för rörelsemarginalen.

Det operativa kassaflödet uppgick till 1.441 miljoner kronor (2.026).

Nettoresultatet blev 3.402 miljoner kronor (3.023), mot väntade 3.207 miljoner.

Vinsten per aktie blev 2:81 kronor (2:48). SME-prognosen låg här på 2:65 kronor.