Tieto dubblar vinsten

Publicerad 2012-04-25 08:32

Delårsrapport Den finländsk-svenska IT-jätten Tieto redovisar en vinst före skatt på 39,6 miljoner euro, motsvarande cirka 350 miljoner kronor, för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 21,6 miljoner euro motsvarande period 2011.

Omsättningen uppgick till 467 miljoner euro, jämfört med 462 miljoner euro ett år tidigare.

Prognosen för helåret 2012 är oförändrad. Det betyder att helårets rörelseresultat, exklusive engångsposter, väntas bli högre än 2011.

Andra kvartalets resultat väntas belastas av engångskostnader på 30 miljoner euro i samband med Tietos personalneddragningar.