Besvarades din deklarationsfråga?

Publicerad 2012-04-25 13:15

Chatt Privata Affärers skatteexpert Jonas Sjulgård maratonchattade i två timmar om årets deklaration. Här kan du läsa chatten i efterhand.

moderator: Välkomna till den två timmar långa deklarationschatten med Privata Affärers expert Jonas Sjulgård. Då sätter vi i gång!

Peter: Hej! Jag skall redovisa försäljningen av aktierna i Niscahya Group AB, enligt det erbjudande som gick ut, men jag hittar inte mitt inköpspris. Hur var det – delades dessa ut en gång i tiden av Securitas eller var det kanske något erbjudande till ett visst pris? Hur gör jag?
Jonas Sjulgård: Hej Peter. Det är Securitas System som bytt namn till Niscahya Group AB. Du erhöll aktierna genom utdelning 2006. 18 procent av ditt omkostnadsbelopp för Securitas 2006 överfördes till de erhållna aktierna. Du kan läsa mer i Skatteverkets Allmänna råd SKV A 2006:26 som du hittar på Skatteverkets sajt.

Lennart: Hej! Jag har aktier i LABS2 Group som gått i konkurs. Kan jag dra av förlusten i årets deklaration? Lennart
Jonas Sjulgård: Hej Lennart. Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas till årsstämma den 30 april 2012 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund. Så bolaget är inte försatt i konkurs utan endast avnoterat. Du måste därför sälja dina aktier i år om du vill dra av en förlust i nästa års deklaration.

Marjatita: Hur deklarerar jag Erickson B. Jag köpte år 2000 en aktiepost och köpt vid emissioner och sålt en del. Företaget har haft split och tvärtom split i bråktal. Har nu sålt alla före årskiftet. Hur deklarerar jag?
Jonas Sjulgård: Hej Marjatita. Det finns inga genvägar. Med hjälp av Skatteverkets hjälpblankett, ”Genomsnittligt omkostnadsbelopp – SKV 2198”, och Aktiehistorik för Ericsson B som båda finns på Skatteverkets sajt samt avräkningsnotor samt tidigare ifyllda K4 blanketter är det bara att börja räkna.

Peppe: Vilket är bästa sättet att deklarera försäljning av aktier om man inte har kvar inköps notor? Vissa aktier som jag avyttrat införskaffades på 80-talet. Mvh Peppe
Jonas Sjulgård: Hej Peppe. Skatteverket lämnar följande tips i sin broschyr ”Skatteregler för privatpersoner” SKV 330 utgåva 33, sid 44: ”Har marknadsnoterade aktier innehafts under en längre tid kan det ibland vara svårt att få fram den verkliga anskaffningsutgiften. Ett minsta värde kan då beräknas för dessa aktier med ledning av vad som är känt om noteringarna på aktien under den period förvärvet kan antas ha skett. Beträffande nyare köp (aktier som ursprungligen är köpta under 1990-talet) går det i de flesta fall att få fram förvärvstidpunkten genom din bank och sedan kan anskaffningsutgiften uppskattas med ledning av kursen den dagen. Beträffande äldre köp får en bedömning göras från fall till fall”.

Ulf P: Kan räntekostnader fördelas mellan makar och hur gör man i så fall?
Jonas Sjulgård: Hej Ulf. Makar kan fördela räntan på annat sätt än den fördelning som gjorts enligt kontrolluppgift om ni båda är betalningsansvariga för lånet. Minska räntan i den ena makens deklaration och ange med namn och personnummer under övriga upplysningar vem som drar av räntan i stället . I den andra makens deklaration dras räntan av och namn och personnummer anges under övriga upplysningar från vem ränteavdraget flyttats.

Åke: Jag har som pensionär arbetat vid tre separata dagar under sommaren 2012. Arbetsplatsen ligger 50 mil från bostadsorten. Hur mycket kan jag göra avdrag med?
Jonas Sjulgård: Hej Åke. Eftersom dina resekostnader till och från arbetet inte överstiger 9 000 kr får du inget avdrag.

Fondmannen: Jag har vid två olika tillfällen köpt fonder i utlandet – samma fond, och därigenom två olika köp kurser. Under 2011 har jag sålt alla fonderna till en kurs. Hur skall jag nu redovisa detta i min deklaration – är det genom ”Genomsnittlig omkostnadsbelopp” och sedan föra in värdet på K4-blankett eller har ni några förslag?
Jonas Sjulgård: Hej. I rutan ”omkostnadsbelopp” på blankett K 4 anger du summan av de två inköpen.

John M.: Hej! Det Norska försäkringsbolaget Valeo helseforsikring ASA upplöstes, gick i konkurs 2011. Deklarerar jag det som en vanlig förlust med kvittningsrätt mot vinst i svenska aktier?
Jonas Sjulgård: Hej John. Ja, för utländskt bolag inom EES området gäller samma regler som för svenska bolag som går i konkurs.

Oskar: Hej, jag har en fråga angående min deklaration. Under 2011 startade jag en enskild firma (f-skatt). Efter 2 månader avslutade jag detta och avecklade. Jag hade då inte använt mig alls av f-skatten, jag hade inte utfört några tjänster och det hade bara varit där helt inaktivt och orört. Nu behöver jag deklarera för detta. En extra bilaga finns med som skall skrivas under, vad skriver jag i denna? Ska jag fylla i med enbart 0 som värde i alla fält, eller hur skall jag gå tillväga? Måste verkligen veta! Tacksam för hjälpen! Vänliga hälsningar Oskar
Jonas Sjulgård: Hej Oskar. Eftersom du inte har något att redovisa på NE blanketten räcker det med att du under övriga upplysningar på din deklarationsblankett förklarar varför du inte lämnar någon sådan blankett. Det vill säga samma förklaring som du lämnat i denna fråga.

Curt: Hej Hur ska jag deklarera inlösenrätt i Atlas Copco B 110511. Jag har en mindre post (70 st B aktier) Inlösningsvärde var värd 5:- per aktie. Alltså blev försäljnings priset 70*5 =350 :- Inköpspriset var 140,86:- /aktie. Till anskaffningsutgiften ska enl skatteverket hänföras 3,3% till inlösningsaktien Atlas Copco B. Är då Omkostnadsbeloppet 325:- (9860*3,3%)? Alltså vinsten blir därmed 25:-? Eller hur beräknas detta? Tack för en bra tidning och chatt!
Jonas Sjulgård: Hej Curt. Om du har beaktat de förändringar i Atlas Copco aktien som skett efter att du köpt den så är din uträkning rätt. Men jag rekommenderar att du går in på Skatteverkets sajt och tittar på aktiehistoriken över aktien som finns där. Där finns även ett deklarationsexempel som gäller årets deklaration.

Thommy: mina aktieförluster överstiger vinster…skrev till skatteverket om jag kunde kvitta mot aktieutdelning….fick till svar att det sker med automatik efter att jag lämnat in min deklaration…stämmer det??
Jonas Sjulgård: Hej Tommy. Ja, när Skatteverket summerar inkomstslaget kapital i din deklaration kvoteras förlusten ned till 70 procent och kvittas mot inkomster i inkomstslaget, exempelvis aktieutdelning.

Bengt: Dekl. försäljn.av en jordbuksfastighet år 2010.Har ett undersokott på ca. 500000kr. Hur kan jag utnyttja detta ?
Jonas Sjulgård: Hej Bengt. Sålde du fastigheten 2010 så skulle den ha redovisats i 2011 års deklaration. Underskott i kapital ger en skattereduktion som räknas av mot statlig och kommunal inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift. Någon möjlighet att i efterhand utnyttja ett underskott på annat sätt finns inte.

Sara: Hej! Vi blev tvungna att ta ett dyrt överbryggnadslån när vi sålde villan. Ägde både vår nya lägenhet och villan i en månad. Kan vi, utöver det vanliga räntevdraget, dra av för dubbelt boende eller liknande? Överbryggnadslånet kostade oss över 20 000 kr.
Jonas Sjulgård: Hej Sara. Nej, någon möjlighet att dra av för dubbelt boende i samband med byte av bostad finns inte.

moderator: Om du är företagare och har frågor om din deklaration så har vi ytterligare en chatt i morgon. Dina frågor kan du ställa redan nu här: http://nyaaffarer.se/2012/04/23/chatta-med-skatteverket-om-foretagets-deklaration/

BM: Hej! Jag hade 400 st aktie av Autoliv. I den förtryckta deklarationsblanketten dras av 668 kr, men inte för den betalda utländska källskatten 668 kr. Hur kan man dra av den betalda utländska källskatten? Räcker det bara att skriva en notis – ”Jag vill begära avräkning av den summan av betalda utländska källskatten”? Mvh, BM

Jonas Sjulgård: Hej BM. Det gäller att man litar på Skatteverket. Det är inte lätt att se att den utländska skatten har avräknats även om Skatteverket upplyser om det. Men om du räkna 30 procent på ditt ”Överskott av kapital” enligt den preliminära skatteuträkningen och sedan drar av 668 kr får du det belopp som står på raden ”Statlig inkomstskatt på kapitalinkomst”. Så den utländska skatten är avräknad.

Calle: Har aktier i Gamlestaden AB, inköpta 1989. Bolaget har försvunnit och aktierna är väl sannolikt värdelösa. Finns det något sätt jag kan avyttra dem på så att jag kan skapa ett förlustavdrag att kvitta mot andra vinster?

Jonas Sjulgård: Hej Calle. Finans AB Gamlestaden gick i konkurs 1991. Så det var i din inkomstdeklaration 1992 du kunde ha gjort avdrag för din förlust.

Z. Mem: hej, Hur deklarar man premieobligationer? Jag sålde 2008 årgång och strax därefter köpte jag 50 st 2007 årgång.
Jonas Sjulgård: Hej. Har du löst in premieobligationer i lån 2008:1 med inlösen 2011-11-08, behöver inte redovisa detta på blankett K4. Detta framgår av din specifikation till inkomstdeklarationen. Om du har köpt eller sålt premieobligationerna till ett pris som skiljer sig från det nominella beloppet ska du redovisa försäljning/inlösen på blankett K4 avsnitt D.

Maria: Jag är studerande och färdig med studier i juni. Jag renoverar lägenheten. För rot och rut avdrag måste man ha inkomster när man få fakturan med avdraget, eller räknas det inkomst under det året fakturan gäller. Tacksam på förhand
Jonas Sjulgård: Hej Maria. Rot och rutavdraget räknas av mot den skatt du ska betala för det år du betalat fakturan för utfört arbete. Tänk på att jobbskatteavdraget gör att skatten på en inkomst kan bli rätt låg. Så gör en preliminär skatteuträkning på Skatteverkets sajt så att du har koll på att du kan utnyttja skattereduktionen för rot och rut fullt ut.

Maria: Hur många ggr kan man ändra skattedeklarationen om man skickar den via internet. Syns de gamla också? mvh
Jonas Sjulgård: Hej Maria. Om du deklarerar med e-legitimation kan du ändra och lägga till uppgifter obegränsat antal gånger. Gör du en ändring utan att lämna deklaration så visas ett meddelande på startsidan som talar om att ”efter att du skickade in din deklaration har du ändringar som inte skickats in”. Du kan även titta på kvittensen där det framgår vad som är med i senast inskickad deklaration. Om du har fyllt i en bilaga eller ändrat en uppgift i en bilaga framgår det av status för bilagor om den gjorda ändringen ingår i inskickad deklaration eftersom status för bilagor står som ”inskickade” eller ”klara”.

Christer: Hej! Kan man begära uppskov med kapitalvinst resp.förlust som realiserats under 2011?Eller måste vinst kvittas mot förlust under samma kalenderår? Mvh. Christer A.
Jonas Sjulgård: Hej Christer. Kvittning måste ske samma år som vinsten respektive förlusten uppstår. Det är endast vinst vid byte av bostad som det finns möjlighet att få uppskov med.

Pelle: Är konkursen för FLY ME ett faktum? Kan jag utnyttja omkostnadsbeloppet som förlustavdrag mot aktievinst?
Jonas Sjulgård: Hej Pelle. FlyMe Europe AB finns fortfarande kvar. Det var FlyMe Sweden AB, ett helägt dotterbolag, som gick i konkurs.

Catharina: Jag köper en lägenhet år 1 och säljer den nuvarande lägenheten år 2 (alltså har dubbelt boende en period pga arbete). Hur kan jag kvitta kostnaden för den köpta, dyrare lägenheten mot vinsten på den sålda, billigare och skuldfria lägenheten?
Jonas Sjulgård: Hej Catharina. Vid byte av bostad finns möjlighet att få uppskov med vinstbeskattningen. Du begär uppskov på blankett K6 när du redovisar vinsten för den sålda lägenheten. Enligt reglerna kan en ersättningsbostad köpas året före det år som ursprungsbostaden säljs.

Calle: Jag har en förlust med mina aktier förra året för ungefär 400 hundra tusen kronor och enligt skatteverket jag skulle få tillbaka 39000 tusen kronor hur mycket tror du att jag ska få tillbaka av mina förlust ?
Jonas Sjulgård: Hej Calle. Du får dra av 70 procent av en aktieförlust som inte kvittas mot en aktievinst. Det blir 280 000 kvar av 400 000 kr. Har du inga andra inkomster eller avdrag i inkomstslaget kapital sänks din skatt med 30 procent för de första 100 000 kronorna och med 21 procent för överskjutande del. Det blir 67 800 kr i total skattesänkning. En mer exakt skatteberäkning kan du själv göra på Skatteverkets sajt. Deklarerar du med e-legitimation räknas skatten ut automatiskt när du fyller i dina belopp.

Karl-Olof: 2010 sålde vi vår jordbruk- o skogsfastighet, 2011 avslutade vi ett skogskonto. Hur deklarerar jag skogskontot måste det vara en särskild blankett ?
Jonas Sjulgård: Hej Karl-Olof Skogskontouttaget ska du redovisa på blankett NE. Ange beloppet i ruta 54 (R27) på baksidan. Du får göra schablonavdrag för särskild löneskatt med 20 procent i ruta 66 (R43). Blev du påförd sociala avgifter eller särskild löneskatt vid 2011 års taxering ska du även fylla i rutorna 64 och 65.

Carl: Fick genom arv Cardo-aktier 1999. Avyttrande dom vid erbjudandet i år. Vilken kurs kan jag använda som inköp marknadskurs vid dödsfallet eller arvsskifteskurs.
Jonas Sjulgård: Hej Carl Skatteverket ger följande tips i sin broschyr ”Skatteregler för privatpersoner” SKV 330 utgåva 33. Sid 44: ”Vid arv eller gåva övertar du den anskaffningsutgift som överlåtaren/givaren haft. Har du själv köpt aktier och dessutom fått aktier av samma slag och sort genom arv, gåva och liknande, kan det vara svårt att känna till vad som en gång i tiden betalats för de aktier du har fått. Om det kan göras sannolikt när de t.ex. ärvda aktierna ursprungligen köptes kan en uppskattning göras utifrån prisnivån på aktien vid denna tidpunkt, efter omräkning för senare emissioner och andra förändringar av aktieinnehavet”. Ett annat alternativ är att använda schablonmetoden. Då drar du av 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsomkostnader som omkostnadsbelopp. Marknadskurs vid dödsfall eller arvskifteskurs kan du inte använda.

 
Johan: Jag har arbetat utomlands under 5 månader 3 månader 2011 och 2 i år. Undrar nu hur jag får göra med avdraget för logi 1/2 normalbelopp när jag gör mina hemresor. Jag har hyrt en lägenhet på plats för alla 5 månaderna som arbetet varade och inte per natt, undrar därför om jag kan dra av de helger som jag är hemma också eftersom kostnaden finns? Jag undrar också om jag får/kan göra avdrag för hemresa varje vecka trots att jag bara åkt hem varannan var 3:e helg och måste jag visa kvitton för dessa hemresor? Tack på förhand Johan
Jonas Sjulgård: Hej Johan. I samband med tillfälligt arbete får du göra avdrag för ökade levnadskostnader den första månaden med ett halvt normalbelopp för aktuellt land. Du får inget avdrag för de dagar du varit i Sverige under första månaden. Du får göra avdrag för bostad med faktisk utgift. Eftersom hyran betalas månadsvis behöver du inte reducera avdraget för de dagar du varit hemma i Sverige. När det gäller hemresor får du endast avdrag för de hemresor du faktiskt gjort. Skatteverket kan begära att du styrker resorna med resehandlingar e.d.

Kurt: Hej, Kan man kvitta reavinst vid bostadförsäljning mot kapitalförlust i fåmansbolag?
Jonas Sjulgård: Hej Kurt. Om fåmansbolaget är ett aktiebolag och förlusten uppstått i bolaget finns inga kvittningsmöjligheter. Men om förlusten uppstått i samband med försäljning av aktier i ett fåmansbolag sker en kvittning när inkomstslaget kapital summeras. Men kvittning sker först efter att vinst respektive förlust kvoterats ned till de belopp som gäller för respektive tillgång.

Carl-Edvard: Är det fastighetsavgift på hus som står på ofri grund?
Jonas Sjulgård: Hej Carl-Edvard. Ja, för småhus på ofri grund är maximal fastighetsavgift 3 256 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla i stället.

lelle: Jag undrar om jag sålt aktier med förlust men inte har någon vinst att kvitta mot. Om det går att göra av drag på något sätt ändå?
Jonas Sjulgård: Hej Lelle. Underskott i kapital ger en skattereduktion som räknas av mot statlig och kommunal inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift. Underskott upp till 100 000 kr ger en skattereduktion på 30 procent. Är underskottet större får du en skattereduktion med 21 procent för överskjutande belopp.

lenica: Hej, ska inte alla som varit skrivna i sverige 2011 deklarera? våra barn har ännu inte fått någon utskickad. De skattar ju också på kapital och fonder tex. Behöver man ringa skatteverket och efterlysa dem? tacksam för svar .
Jonas Sjulgård: Hej Lenica. Om barnen haft kapitalinkomst på 100 kr eller mer och preliminärskatt inte har dragits ska deklaration lämnas. Är det så bör du kontakta Skatteverket. Men finns inga aktie- eller fondvinster att redovisa och har preliminär skatt dragit på räntor och utdelningar behöver barnen inte lämna någon deklaration.

Ben: Hej, Jag har haft en utlänsk kapitalförsäkring genom FriendsProvident i 10år, gjorde helt återköp förra året. Hur ska det deklareras? Bör sägas att jag ej tagit upp schablonskatt något år!
Jonas Sjulgård: Hej Ben. Utbetalning från en kapitalförsäkring är skattefri. Det gäller både svenska och utländska kapitalförsäkringar. Att du inte betalat avkastningsskatt för försäkringen påverkar inte skattefriheten.

Johan: Följdfråga till tidigare fråga! Jag har arbetat utomlands under 5 månader… Har redan från skatteverket fått besked om att jag kan göra avdrag med ett helt normalbelopp för mat och fördyrande levnadskostnader de första 3 månaderna varje år vid tjänst utomlands, stämmer inte det. Plus ett halv normalbelopp/eller den faktiska kostnaden för logi för hela tiden. Mvh Johan
Jonas Sjulgård: Hej Johan. Jag uppfattade din fråga på så sätt att du varit tillfälligt anställd utomlands. Men om din arbetsgivare skickat dig på tjänsteresa utomlands under fem månader utan att betala ut traktamente eller annan kostnadsersättning är Skatteverkets svar rätt.

Jan: Hej, undrar över hur man redovisar vinst på utländsk investering på exempelvis råvaror? Antingen om man skattar i det aktuella landet där vinsten hämtas hem eller om beskattar vinsten i Sverige? Kanske varierar emellan olika länder, men någon form av finansiell skatt tas väl oftast ut i det aktuella landet man handlar i oavsett om beskattningen sker där eller i hemlandet och undrar då hur det redovisas i deklarationen!?
Jonas Sjulgård: Hej Jan. Vinst och förlust vid försäljning av en investering i råvaror utomlands redovisar du på blankett K 4. Har du betalat skatt i det land där du gjort investeringen kan du få avräkning för den skatten när den svenska skatten beräknas. Avräkning sker inte automatiskt utan du måste begära det i din inkomstdeklaration i samband med att du redovisar försäljningen.

lars: Hej, jag har gjort förlust på aktier under 2011. Är det bättre att lösa upp uppskov från tidigare bostadsvinst och kvitta mot den än att kvitta mot inkomst av tjänst?
Jonas Sjulgård: Hej. Om förlusten medför att du får ett underskott av kapital som är större än 100 000 kr är det fördelaktigt att återföra vinst från tidigare bostadsförsäljning så att underskott av kapital inte blir större än 100 000 kr. Är det en mindre aktieförlust finns ingen anledning att återföra uppskjuten vinst.

Trolin 1989: Hej Mats! Jag har ärvt nuvarande Monsanto aktier, som tidigare var Pfizer… Nu har jag sålt aktierna, men inger vet inte exakt vad inköpskursen var på Pfizer akierna… Hur skall jag göra?? Kan jag begära uppskov?? och redovisa försäljningen lite senare,, så vi ev hinner leta och hitta de papprena som kanske ligger någon stans..
Jonas Sjulgård: Hej. Följande information finns på Skatteverkets sajt under ”Aktiehistorik”: ”För aktier i Pfizer/Pharmacia som du ägt sedan bytet år 2000 är anskaffningsutgiften 287,37 kr per Pfizer-aktie. Anskaffningsutgiften för en aktie i Pharmacia Corp som erhölls vid bytet år 2000 var ursprungligen 428 kr (se RSV S 2000:28). Den anskaffningsutgiften har sedan justerats till 402,32 kr på grund av utdelningen av Monsanto under 2002 (se RSV M 2002:22) och därefter till 287,37 kr på grund av bytet till aktier i Pfizer under 2003”.

Calle: Hej. Jag har aktier i Gamlestaden AB, inköpta 1989. Bolaget existerar väl inte längre, så vitt jag vet (konkurs i fastighetskrisen?). Finns det något sätt för mig att ”sälja” de aktierna, eller göra något annat, så att jag får fram ett förlustavdrag att kvitta mot aktievinster. Förstås i deklarationen nästa år, men förutseende planering är ju nödvändigt.
Jonas Sjulgård: Hej Calle. Nej, det finns ingen möjlighet att i nästa års deklaration få avdrag för aktier i ett bolag som gick i konkurs 1991.

Anna: Finns möjlighet att göra förlustavdrag på hävstångscertifikat?
Jonas Sjulgård: Hej Anna. Hävstångscertifikat är börsnoterade och handlas på samma sätt som aktier. Förlust på sådant certifikat är därför avdragsgill.

moderator: Deklarationschatten är nu slut och vi tackar alla som visat intresse. Vi kan också tipsa om en chatt i morgon kl 10 på vår systersajt nyaaffarer.se. Den handlar också om deklaration, men för företagare!

Placeringar
Skandia: Krisen är redan historia för börsen”Spararna bör ändå ta höjd för nya sättningar”
Placera
Danske ökar övervikten i amerikanska aktierBättre positionerade för snabb återhämtning efter corona
Fonder
Hedgefonder tankar tillväxtbolag Facebook, Alphabets Google, Alibaba, Amazon och Microsoft bland favoriterna
Börsen
Bred uppgång på måndagsbörsen
Bostad
Handelsbanken: Bopriserna kan i värsta fall rasa 20 procent"En kris som ingen vill se"
Krisen
Analys: Feds stödåtgärder kommer inte skapa hyperinflation
Krisen
Riksbanken: Extremt fall i efterfråganMen stor skillnad mellan branscher
Aktie
Här är villkoren i Scandics nyemission
Aktietips
Fyra heta köptipsOch två aktier du kan strunta i
Affär
Max Matthiessen får ny ägareKöps upp av private equity-jätten
Aktie
AFV sänker Fortnox"Värderingen för hög"
Aktie
DI: Dags att plocka hem vinsten i Clas OhlsonSätter sälj på pryljätten
Chatt
Hernhag: Utdelningsaktierna som klarat covid-19 bästTre prisvärda amerikanska utdelare
Foto: Shutterstock
Råvaror
Pictet: Guldpriset fortsätter öka"Når nivån 1.800 dollar om ett år"
Foto: Anders Wiklund/TT
Pandemin
"Sverige missar ekonomisk vinning på grund av coronastrategin"
Foto: Anders Good/TT
Bostad
Så tjänar du extra på att hyra ut ett sommarboendeVar noga med att kolla försäkringen
Analys
SEB: Små och medelstora spel räddar tillväxten i Embracer
22/5
Trading Direkt: Intressanta småbolagscase
Foto: Erik Mårtensson/TT
Fonder
Stor skillnad i hur Sverigefonder klarat turbulensen
Aktier
Grafgurun: Tre aktier positionerade för köpsignal"Stark marknad i upp till sex månader"
Bostad
Riksbanken: Osäkerheten på bostadsmarknaden har ökat
Bostad
SBAB: Boprisfallet i Stockholm har stannat avRejäl återhämtning i Skåne
Spara
Bratt: Så kan coronapandemin förändra vårt sparande
Foto: istockphoto
Bostad
Swedbank boindex: Sämre köpkraft hos hushållen
Köptips
Affärsvärlden: En aktie som inte kan bli billigare