Ryssland och Polen står emot

Publicerad 2012-03-28 10:58

Även Östeuropas konjunktur började svikta andra halvåret 2011, men tungviktarna i regionen har stått emot omvärldskrisen bra.

Måttliga exportvikter, modest offentlig skuldsättning och litet eller måttligt beroende av bankfinansiering via eurozonen gör att avmattningen blir mild i Ryssland och Polen. Det skriver SEB i sin Eastern European Outlook som presenterades på onsdagen.

”ECB:s lån till eurozonens banksystem har varit ett lyckat schackdrag. Upplåningskostnader mellan banker har de senaste månaderna sjunkit i såväl Väst- som Östeuropa. Men ännu kvarstår vissa stressymptom delvis till följd av fortsatt osäkerhet runt eurofrågan i Grekland och Portugal. Detta spiller över även på Östeuropas banker då många länders banksektorer där i hög grad ägs av västbanker. Detta talar för att kreditförhållandena förblir onormalt strama åtminstone 2012, något som även hämmar ekonomisk tillväxt”, säger Mikael Johansson, chef för Östeuropaanalysen på SEB, i en kommentar.

Just skillnader i beroende via banksystem och importefterfrågan från eurozonen gör att Östeuropas utveckling blir alltmer polariserad. De norra delarna med Ryssland och Polen står emot eurokrisen relativt väl medan delar av den centrala och främst södra regionen drabbas hårdare.

Baltikum och Tjeckien hör till de ”medeldrabbade” medan Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Ungern och Ukraina är de ”mest drabbade” som en följd av relativt starka banklänkar med Eurozonen, även om Ukraina hankar sig fram med hyfsad BNP-tillväxt.

Ryssland: SEB spår att Rysslands BNP ökar med 3,8 procent 2012 och 4,1 procent 2013. Högt oljepris, hög reallönetillväxt och expansiv finanspolitik gynnar Ryssland.

”Vi är fortfarande positiva till Rysslands tillväxt på kort sikt. Samtidigt borde Ryssland kunna prestera en ännu högre tillväxt, på säg 6-7 procent, med tanke på de höga oljepriserna. Detta sätter fingret på behovet av mer reformer. Sommarens WTO-inträde är det steg i rätt riktning som kan smörja handel och investeringar. Men man ska inte vänta sig att detta automatiskt löser Rysslands strukturella problem”, säger Daniel Bergvall, ansvarig för Ryssland- och Ukrainaanalysen.

 

Polen: SEB spår en tillväxt på 3,0 procent 2012 och 3,6 procent 2013. Ekonomin blir alltmer investeringsdriven och finanspolitiken stramas åt. Valutan Zlotyn spås fortsätta stärkas.

Estland: Tillväxten faller tvärt till 1,5 procent 2012 för att sedan stiga till 2,5 procent 2013. Försvagad efterfrågan från Sverige och Finland tynger.  

Litauen: Tillväxten bromsar kraftigt till 2,0 procent i år för att sedan öka till 3,0 procent 2013. Regeringens ambition att gå över till euron 2014 blir svår att klara på grund av budgetkravet. SEB räknar med att euron införs 2015.

Lettland: Bromsar mjukare än de baltiska grannländerna, då landet inte är lika exportberoende. Tillväxten blir 2,5 procent i år och 4,0 procent 2013. Fortsatt budgetåtstramning talar för euroanslutning 2014.

Ukraina: Tillväxten sviktar till 3,2 respektive 4,2 procent 2012-2013. Höga priser på stål och jordbruksvaror ger stöd.

Spara
Så blir skatten på ISK nästa år
Börsen
Stängning nära nollstrecket
Lån
Räntan på studielån mer än halveras
Placera
Chefsstrategen spår rotation tillbaka till FANG
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag kl 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Analys
DNB: Beijer Ref föredras framför Nibe bland ESG-aktierna
Aktie
Pandemin får Actic att vinstvarna
Bud
Arnhult: Det mesta går utom tennsoldater och nyfödda barnStorägaren ställer sig bakom budet på Entra
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Riksbanken spår mer dämpad utveckling på bomarknaden
Pandemin
Tyskland vill stänga alla skidorter i EU
Sektor
Sju av tio skogsägare tror på ökade fastighetspriserStora geografiska prisskillnader
Räntan
Riksbanken lämnar räntan oförändradMen stödköpen utökas
Analyser
Här är torsdagens köprekar
Bud
Castellum lägger bud på Entra
Insiders
Här är de senaste insiderköpen
Bostad
SBAB: Underskott på nya villorSärskilt i Stockholm
Rapport
Elektas vinst högre än väntat
Aktie
Serneke bekräftar samtal om KarlatornetHandelsstoppades på onsdagseftermiddagen
Bolåneräntan
Nordea: Boräntorna på samma nivå till slutet av 2022
Bolån
FI: Amorteringspausen ser inte ut att behöva förlängas
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens analyser
Aktier
Plötsligt ras i "vaccinvinnarna" efter senaste tidens rallySAS, Scandic och Moment Group vände tvärt nedåt
Inflationen
Danske: Reell risk för deflation i Sverige"Har Riksbanken gett upp sitt eget inflationsmål?"
Sektor
Bankanalytiker: Finns inget som motiverar innehållen utdelning"Bankerna klarar stresstesterna mer än väl"