Svenska elkunder betalar mest

Publicerad 2012-03-08 11:16

Trots att vi har en gemensam nordisk elmarknad betalar svenska kunder mycket mer för sin el än till exempel våra finländska grannar.

Trots att vi har en gemensam nordisk elmarknad betalar svenska kunder mycket mer för sin el än till exempel våra finländska grannar. Och det beror främst på högre elskatt, visar beräkningar som konsultföretaget Sweco gjort åt Villaägarna.

Elskatten i Sverige är dubbelt så hög som i Norge och allra lägst är elskatten i Finland.

En villaägare i Sverige betalar drygt 7 000 kronor mer om året för sin el än villaägaren i Finland.