SÄLJTIPS: Otrygg hamn

Publicerad 2012-03-07 14:30

Aktieanalys Trots att Cavotec är en nykomling på Stockholmsbörsen är det varken ett nytt eller okänt bolag. När aktien noterades i oktober 2011 var det en flytt snarare än en nynotering, och bolaget hade då varit noterat på Nya Zeeländska NZX sedan 2007. 

Cavotec är leverantör av ellösningar inom områdena hamn och sjöfart, flygplatser, gruvnäring och generell industri.

Det har inneburit en stabil tillväxt med ett knappt märkbart hack i kurvan ens under finanskrisen. Det har fortsatt ända fram till senaste rapporten som överträffade analytikernas förväntningar.  

Men det saknas inte tveksamheter ur ett investerarperspektiv. Lönsamheten närapå halverades i fjärde kvartalet, från över 10 procents rörelsemarginal samma period 2010, till närmare 5 procent nu, vilket motsvarar en liten förlust på nettoraden.

Justerat för engångskostnader uppgår rörelsemarginalen för helåret till 7,3 procent, en försvagning som bolaget förklarar med en förändrad produktmix och kostnadsinflation.

Det är dock inte bara stigande råvarupriser som spökar, bolaget har också byggt upp fasta kostnader för att hantera den högre omsättningen med bibehållen kvalitet mot kunderna.   

Cavotec har en hög exponering mot hamnar och sjöfart, ett affärsområde som växte med 156 procent i fjärde kvartalet och utgjorde mer än hälften av bolagets försäljningsökning.

Baltic Dry-index, en viktig indikator på aktiviteten för den globala sjöfrakten, är nu nere på samma nivåer som under finanskrisen, med få tecken på återhämtning. Det kommer naturligtvis påverka hamnarnas investeringsvilja ett tag framöver.

En fjärdedel av bolagets försäljning kommer dessutom från området generell industri, där omsättningen föll med 19 procent i fjärde kvartalet. Och trots starka positioner i tillväxtregioner som Kina och Sydamerika kommer över 40 procent av bolagets försäljning från Europa där ekonomin väntas vara i recession i år.

Efter senaste rapporten har de analytiker som följer Cavotec skruvat ner rörelsemarginalen 2012 från 8,9 procent till 8,1 procent, vilket fortfarande innebär en förbättring med 1,4 procentenheter av den rapporterade marginalen jämfört med 2011. Vi tror det är för mycket att förvänta sig och ser en tydlig risk för nedjusterade prognoser.

Vi vågar som mest räkna med 7,7 procents rörelsemarginal, vilket motsvarar en värdering på p/e 14 gånger årets vinst. Visserligen ser bilden något bättre ut om vi blickar in i 2013 men innan dess ser vi en tydlig risk för ytterligare svaga rapporter och rekommenderar därför sälj.