KÖPTIPS: Häng på tåget

Publicerad 2012-03-07 13:34

Aktieanalys Här är en chans att hoppa på det succéarttade probiotikatåget. Det är fortfarande en bit kvar till stabilitet, men tillväxten är stark och värderingen nedtryckt.

Vi vänder intresset mot den lilla eftersläntraren bland probiotikabolagen, First North-noterade Ellen. Bolaget säljer tamponger med nyttiga mjölksyrabakterier vars syfte är att hjälpa kvinnor att undvika vaginal obalans, det vill säga att skadliga bakterier eller svampar tar över och orsakar underlivsbesvär i form av flytningar, irritation och sveda.

Finansiellt befinner sig Ellen fortfarande på den långa ökenvandring som många andra förhoppningsbolag har genomlidit.

År efter år med negativt kassaflöde, återkommande nyemissioner som trycker ned aktiekursen, svårigheter att förutspå exakt när (och om) bolaget kommer att nå ett positivt kassaflöde.

Tack vare en omfattande internationalisering med distributionsavtal på över 30 marknader under de senaste åren har Ellen vuxit i god men ojämn takt sedan nuvarande vd Monica Wallter tillträdde år 2008.

Under 2011 omsatte Ellen knappt 20 miljoner kronor och gjorde en förlust på drygt fem miljoner kronor. Eftersom bruttomarginalen ligger runt 40 procent och inte väntas stiga kan man dra slutsatsen att det kommer att krävas en omsättning på mer än 30 miljoner kronor för att nå break-even.

Om rörelsekostnaderna ökar, vilket är ett rimligt antagande, kanske break-even-nivån snarare ligger över 35 miljoner kronor. Dit når Ellen knappast under 2012, vi gissar snarare på break-even i slutet av 2013 eller under 2014.

Då är det problematiskt att Ellens kassa håller på att sina, vid årsskiftet fanns endast drygt fyra miljoner kronor kvar. Risken för en nyemission redan i år är överhängande.

Det aktualiserar frågan: När ska man egentligen investera i ett förhoppningsbolag? Svar: Inte förrän den sista kurspressande nyemissionen är genomförd.

 I Ellen är vi dock beredda att göra ett litet undantag. Det redan nedtryckta börsvärdet på 65 miljoner kronor, den positiva tillväxttrenden i bolaget och det allmänna uppsvinget för probiotika gör att vi förespråkar ett mindre köp nu med beredskap att öka vid en kurspressande nyemission.