Vinsttapp för Systemair

Publicerad 2012-03-06 08:37

Ventilationsföretaget Systemair redovisar ett resultat efter skatt på 70 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (97). Resultatet per aktie uppgick till 1:35 kronor (1:87).

Nettoomsättningen uppgick till 1.031 miljoner kronor (893).

Rörelseresultatet blev 97 miljoner kronor (95) och rörelsemarginalen var 9,4 procent (10,7).