Sug efter ECB:s pengar

Publicerad 2012-02-29 11:17

ECB Europeiska banker tog i dag 529,5 miljarder euro i nya billiga treårslån från Europeiska centralbanken (ECB), vilket var något mer än väntat. 800 banker deltog i auktionen och börsreaktionen var positiv och euron stärktes.

Analytiker hade i snitt räknat med lån för 500 miljarder euro, enligt en enkät gjord av Reuters.

När motsvarande treåriga lån erbjöds av ECB i december lånade över 500 banker sammanlagt 489,2 miljarder euro.

800 banker deltog i onsdagens auktion av treåriga lån från ECB, som syftar till att öka bankernas kreditgivning i eurozonen och få ned räntorna för länder drabbade av den europeiska skuldkrisen.

Många bedömare har i debatten sedan första rundans lån i december varnat för att banker kan bli beroende av denna typ av lån, vars ränta på 1 procent gör dem mycket attraktiva även för de starkaste bankerna i Europa.

Det finns risk för att lånen på sikt även skapar inflation, argumenterar även vissa ECB-ledamöter. Andra bedömare ser problem på kreditmarknaden framför sig när bankerna om tre år ska lösa ut lånen och ersätta dem med ny finansiering.

”Om inte eurokrisen förvärras väsentligt är ytterligare en stor omgång LTRO (treåriga ECB-lån) inte troligt”, skriver den tyska storbanken Deutsche Bank i en analys från förra veckan.

Den initiala börsreaktionen var positiv och euron stärktes, sedan ECB publicerat uppgifterna om hur auktionen gått. På räntemarknaden steg de av skuldkrisen nedtryckta svenska långräntorna något.

Räntan på en tioårig svensk statsobligation lyfte från 1,87 till 1,90 procent. Samma rörelse uppåt noterades för tyska statspapper med samma löptid, som steg från 1,82 till 1,84 procent.

För länder med statsfinansiella problem, som Spanien och Italien, sjönk samtidigt långräntorna något. För den tioåriga spanska räntan blev det en nedgång från 5,01 till 4,99 procent.

Inför den första omgången treåriga ECB-lån i december låg den tioåriga spanska räntan på nästan 7 procent, vilket i längden anses vara en ohållbar räntenivå för att finansiera budgetunderskott och lån som ska lösas.