Strateger oense om effekter

Publicerad 2012-02-28 11:00

ECB Den 29 februari väntas den andra treårsrepan från ECB till fast ränta och med obegränsad tilldelning (LTRO). Världens börser har stigit kraftigt sedan ECB såväl annonserade som genomförde den första repoauktionen i december 2011.

Strateger är dock oeniga huruvida nästa tilldelning kommer att få samma genomslag.

”Den andra treårsrepan är superintressant och kommer att bli väl begrundad av marknaden. Man ska vara ödmjuk för att effekterna blir mindre än decemberrepan då stämningen var väldigt pessimistisk för att gradvis ha blivit mer positiv. Men 330-400 miljarder euro som vi räknar med är mycket likviditet som tillförs systemet och vi räknar med att det kommer att stödja den generella riskaptiten”, säger Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken, till Nyhetsbyrån Direkt.

Medianen i en Bloomberg News-enkät bland 28 ekonomer, publicerad fredagen den 24 februari, ligger på 470 miljarder euro i tilldelning vid den andra operationen den 29 februari. Prognosintervallet spänner mellan 300 och 750 miljarder euro. En Reuters-enkät från tidigare i veckan hade en median på 492 miljarder euro.

Esbjörn Lundevall, aktiechef på SEB, tror att utfallet antagligen blir kring konsensusprognosen och att detta i så fall skulle kunna utlösa ett smärre lättnadsrally.

”Men uppgången vi har sett har inte enbart kommit till följd av den första tranchen utan det är även den kommande andra tranchen som prisats in. Börsen har stigit på insikt om att ECB erbjuder så pass mycket finansiering att refinansieringsoron skingrats. Under hösten märktes stor oro för om banker
skulle ha möjlighet att erbjuda krediter till företag och hushåll”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Claes Måhlén har noterat att flera marknadsaktörer börjat sänka sina förväntningar med argumentet att denna redan prisats in. Då Handelsbanken räknar med ett utfall något under konsensus, skulle utannonseringen initialt kunna innebära en mindre negativ marknadsreaktion, enligt SHB-strategen som också poängterar att skuggförväntningarna ligger på nedsidan.

”Det är svårt att prisa in effekten av ökad likviditet, vidare är effekterna inte omedelbara utan tillgångspriser stöds under en period”, säger han och poängterar att det viktiga inte är tillkännagivandet utan att det tillförs mer pengar till det finansiella systemet.

”En ökad likviditet stödjer, allt annat lika, riskfyllda tillgångar. Kreditspreadar krymper ihop och de senaste årens åtgärder från centralbanker har spillt över på aktiemarknaden. Sedan går det inte att ge några exakta estimat för hur mycket det ska påverka”, säger Claes Måhlén, och framhåller att det även är svårt att prisa in likviditet inför.

Den kraftiga börsresan upp från en indexnivå något under 900 till kring 1.100 för OMXS30 har kommit sedan det kring månadsskiftet november/december 2011 började talas om nya extraordinära likviditetsstöd från ECB som annonserades vid räntemötet den 8 december.

Den första av två auktioner skedde 21 december då sammanlagt 489,2 miljarder euro lånades ut till 523 banker, långt över då väntade 293 miljarder.