Europeiska centralbanken

ECB sköljer bort risken

Publicerad 2012-02-28 09:50

Börskrönika Det mest explosiva bränslet för årets börsrally har varit de tusentals miljarder som den europeiska centralbanken pumpat in i marknaden. Aktiefonder har fått sin revansch - och i morgon är det dags igen.

Sen sjösättningen den 21 december 2011 har många börser rusat 15-20 procent. Nu pumpas förmodligen lika mycket pengar in, och då sköljs ytterligare risk iväg.

Den finansieringsrunda som ska ske på onsdag den 29 februari är den andra och sista som ECB planerar. Den första var på 489 miljarder euro till 523 banker, främst sydeuropeiska. Tiotusenkronorsfrågan är hur stort nästa veckas program kommer att bli och hur det kommer att tas emot.

En Reutersenkät från början av februari visar att analytikerna förväntar sig lån om 400 miljarder euro, 3 500 miljarder kronor, vilket är högre än de 325 miljarder euroanalytikerna räknade med bara en vecka innan. Goldman Sachs har också ringt runt till 343 investerare som räknar med 680 miljarder euro och bankerna med 562 miljarder euro.

Prognoserna i Reuters enkät varierade mellan 75 miljarder och 1 000 miljarder euro. Med andra ord, det är ingen som har en aning.

Det är enorma summor som står på spel – den sammanlagda summan av de två programmen ser ut att bli över 1 000 miljarder euro, vilket enligt Goldmans Sachs motsvarar ungefär 6 procent av euroområdets utestående lån.

Genom refinansieringsprogrammen sväller ECB:s balansräkning och på tillgångssidan finns nu sämre säkerheter än vanligt, vilket på sikt kan bli ett problem. Men oavsett vad man tycker om ECB:s agerande så är de flesta eniga om att man lyckats med det man föresatt sig, att undvika en systemkris.

Det främsta skälet till att marknaderna rallade efter sjösättningen var just att en systemkris undveks. Nu är oron för en systemkris inte lika hög, men aktiemarknaden kan likväl fortsätta uppåt bara på grund av all extra likviditet som tillförs systemet.

Dessutom har det något stabilare läget i Europa också lett till att trenden vänt från obligations- och penningmarknadsfonder, som var populära under förra året, till aktiefonder som nu har sin revansch.

Det svenska nettoinflödet till aktiefonder i januari i år var 13 miljarder kronor, att jämföra med förra årets nettoutflöde på 46 miljarder. Det finns alltså ännu mer pengar därute som bara väntar på att kliva tillbaks in på aktiemarknaden.

På sikt finns de underliggande problemen kvar. Mer likviditet är inte en långsiktig lösning på Grekland och Portugals låga soliditet.

Men refinansieringsprogrammet borde skjuta till tillräckligt med billig finansiering för att ge fortsatt stöd till rallyt, i alla fall på kort sikt.