Ryssland: Korruptionen ett problem

Publicerad 2012-02-23 14:55

Tillväxtmarknader Den ryska börsen har påverkats av en ökad politisk instabilitet. Protesterna mot premiärminister Vladimir Putin har tilltagit. Frågan är om protesterna kan bli starten på en förändring.

För att på sikt få ökad tillgång till utländskt kapital behöver det tas krafttag mot den utbredda korruptionen.

Ett annat område att fokusera på och styra investeringar mot är den eftersatta infrastrukturen som vägar, flygplatser och allmänna kommunikationsmedel. En privatiseringsprocess pågår, där man säljer statliga innehav.

Att Ryssland går med i WTO bör på sikt ha en positiv effekt på tillväxten.

Det förhållandevis höga oljepriset är gynnsamt för börsen som helhet. Värderingen är mycket låg med ett p/e-tal under 6, på samma nivå som före millennieskiftet. Tillväxten beräknas landa runt 4-5 procent i år och nästa år.

Även den ryska börsen kommer att vara starkt beroende av råvaruprisernas utveckling.

Rysslands BNP-tillväxt 2012: 3,3 procent