Så garderar du dig mot en eurokollaps

Publicerad 2012-02-21 17:09

För ett par år sedan var det otänkbart att ett land skulle lämna euron. I dag är det dock något som det förs öppna diskussioner om. Och av allt att döma skulle en kollaps för euron innebära en finansiell härdsmälta större än den som drabbade världsekonomin då Lehman Brothers gick i konkurs.

I SEB:s huvudscenario för Europas ekonomi ingår inte någon sammanfall för euron. Och om bara ett mindre land, typ Grekland, lämnar den gemensamma valutan behöver inte konsekvenserna bli så allvarliga, även om det skulle medföra stora påfrestningar på det finansiella systemet.

Men banken vill samtidigt inte utesluta ett fullständigt sammanbrott. Med anledning av detta har man tagit fram en portfölj som man menar skulle kunna stå emot en eurokollaps.

Banken har tagit sin utgångspunkt i börsfallet i samband med Lehman Brothers konkurs. Under perioden augusti 2008 till och med februari 2009 föll Stockholmsbörsen med 25 procent. Under samma period steg SEB:s framtagna krisportfölj med 56 procent mätt i svenska kronor.

Den krisportfölj som hade tagit sig igenom Lehmankrisen med denna uppgång bestod till lika delar av amerikanska dollar, japanska yen, schweiziska franc och guld. Då schweizerfrancen numera är kopplad till euron skulle dock inte samma portfölj innebära likvärdigt skydd i dag.

Syftet med portföljen är att hitta tillgångar med låg risk och hög likviditet. Detta innebär ett undvikande av aktier och råvaror (med möjligt undantag för ädelmetaller). Även statsobligationer har möjlighet att klara sig bra.

På valutamarknaden är det de mest likvida valutorna som klarar sig bäst. Mindre och konjunkturkänsliga valutor, som den svenska och den norska kronan tar dock mycket stryk när riskviljan försvinner från marknaden.

Så länge inte Schweiz släpper eurokopplingen på sin valuta skulle alltså en krisportfölj i dag kunna bestå av en tredjedel vardera placerat i amerikanska dollar, japanska yen och i guld.

Guld kan du placera i genom att till exempel köpa börshandlade fonder (ETF:er), som iShares Gold Trust. Även när det gäller USD finns ETF:er som en möjlighet. Givetvis kan man också köpa själva valutan, vilket också fungerar för JPY.