Eurozonen halkar efter

Publicerad 2012-02-14 13:18

Konjunkturrapport I år blir tillväxtskillnaden mellan Europa och USA den högsta på två decennier. Det spår SEB:s ekonomer i en ny rapport. Samtidigt väntas svensk BNP hålla näsan över nollstrecket.

”Vi lever i en krisutmattad värld”. Så sammanfattar SEB:s chefekonom Robert Bergkvist det ekonomiska läget när han presenterar bankens senaste konjunkturrapport.

Mot bakgrund av kraftfulla åtgärder från Europeiska centralbanken, ECB, konstaterar SEB att läget i eurozonen har stabiliserats något sedan i höstas. Räntesänkningar och billiga tremånaderslån har lättat den finansiella stressen.

”Tack och lov att det finns centralbanker som har skapat ett viktigt andrum. Frågan är bara hur tidsutrymmet kommer att användas”, säger Robert Bergkvist.

SEB bedömer också att riskerna för en djup recession i Eurozonen har minskat. Banken pekar på ljusglimtar, i form av minskad press på europeiska banksektorn och statistik som överraskat positivt.

Huvudscenariot är att eurozonen klarar sig, även om man inte utesluter att Grekland och Portugal lämnar valutasamarbetet. Men tillväxten i eurozonen är alltjämt negativ. Enligt prognosen krymper eurozonens ekonomier med 0,8 procent i år.

Med en allt starkare ekonomisk utveckling på andra sidan Atlanten innebär det historiskt höga tillväxtskillnader mellan USA och eurozonen.

”1983 är året då tillväxtskillnaden var så stor senast”, tillägger SEB-ekonomen Håkan Frisén.

Det är en varningsklocka, skriver SEB:s ekonomer i rapporten.

Banken konstaterar att USA stabiliserats överraskande snabbt och skruvar upp tillväxtutsikterna för landet. Efter en tillväxt på 1,7 procent i fjol väntas amerikanska ekonomin växa 2,5 procent både i år och nästa år.  Mer positiva arbetsmarknadsutsikter och ökad framtidstro bland hushållen ger stöd.

”USA har en större kostym att växa i och kommer snabbare upp ur strukturella kriser”, säger Frisén.

I jämförelse med Europa som helhet ser situationen i Sverige mer positiv ut. Enligt prognosen undviks recession, då BNP-fallet väntas landa på 0,5 procent i år. Därefter spås Sveriges ekonomi växa med 1,7 procent 2013.

”Vi bedömer att lågkonjunkturens botten nås under våren eller sommaren”, säger Frisén.