Ework rusar på rapport

Publicerad 2012-02-13 11:29

Konsultmäklaren Ework redovisar ett resultat efter skatt på 13,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (7,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:82 kronor (0:44).

Nettoomsättningen uppgick till 761 miljoner kronor (579) och orderingången var 1 406 miljoner kronor (915).

Rörelseresultatet blev 18,3 miljoner kronor (11,7).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt 41,6 miljoner kronor (2,3) med en nettoomsättning på 2 612 miljoner (1.904).

En utdelning om 1:85 kronor per aktie föreslås för helåret 2011 (1:15).

Ework räknar med att växa mer än marknaden och rapportera en högre nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat 2012 jämfört med 2011. Det framgår av bolagets delårsrapport.

”Fortsatta effektiviseringar och skalfördelar genom ökade volymer väntas bidra positivt till lönsamheten. Vidare ger åtaganden där kunden oursourcar sina konsultinköp till eWork en god ökning av omsättningen, dock till priset av lägre marginal på dessa åtaganden”, skriver Ework i rapporten.

I en mer generell kommentar kring marknadsutvecklingen skriver Ework att marknadssituationen är mer osäker än föregående år.

”Trenden att kunderna genomför effektivitetshöjande åtgärder såsom konsolidering av antalet leverantörer fortsätter. Efterfrågan på IT- och verksamhetskonsulter väntas fortsätta vara god. Efterfrågan på outsourcingprojekt, där kundens samtliga konsultavtal läggs ut på en part, förväntas öka”, skriver bolaget.