Vinsten lyfter för Tieto

Publicerad 2012-02-08 07:54

Den finländsk-svenska IT-jätten Tieto redovisar en vinst före skatt på 24,0 miljoner euro, motsvarande cirka 210 miljoner kronor, för fjärde kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 5,7 miljoner euro motsvarande period 2010.

Den finländsk-svenska IT-jätten Tieto redovisar en vinst före skatt på 24,0 miljoner euro, motsvarande cirka 210 miljoner kronor, för fjärde kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 5,7 miljoner euro motsvarande period 2010.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en vinst på 26,0 miljoner euro.

Omsättningen uppgick till 489,7 miljoner euro, jämfört med 472,2 miljoner euro ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 0:75 euro per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 0:70 euro per aktie.

Tieto räknar med att bolagets omsättning under 2012 utvecklas i linje med marknaden för IT-tjänster i Västeuropa, som beräknas växa med 0
2 procent. Helårets rörelsevinst, exklusive jämförelsestörande poster, väntas bli högre än 2011.