Unga företag gör ingen vinst

Publicerad 2012-02-06 10:47

De svenska bolag som är yngre än 10 år gör totalt sett ingen vinst alls. Hundra procent av den rena vinsten tjänas av bolag äldre än tio år.

En ny analys från Svenskt Näringsliv av var vinster uppstår i svenskt näringsliv visar att de är kraftigt koncentrerade till äldre bolag. Gruppen av alla företag som är yngre än tio år tjänar totalt sett ingen ren vinst alls.

Detta är sannolikt förklaringen till att så kallade venture capital-investeringar i nystartade företag med tillväxtambitioner, har fallit till en bråkdel jämfört med för tio år sedan.

– Det är så mycket lönsammare att investera i äldre bolag att det har blivit rationellt att inte ge kapital till nya företag. Det drabbar förstås vårt företagsklimat hårt. Och det drabbar i sin tur vår arbetsmarknad, eftersom det finns ett klart samband mellan företagsklimatet och sysselsättningen, framför allt bland grupper som står långt från arbetsmarknaden, säger Stefan Fölster.

Mönstret är detsamma för bolag äldre än tio år: Bolag som är äldre än 20 år står för 78 procent av den rena vinsten av alla aktiebolag, men enbart hälften av förädlingsvärdet.

Analysen som gjorts av Grufman Reje och presenteras i en rapport av Stefan Fölster, tar hänsyn till kapitalkostnader och bara tittar på den rena vinsten, alltså hur mycket värde bolagens verksamheter adderar. Vinst som bara täcker kostnaderna för att låna (eller på annat sätt skaffa) kapital till verksamheten är alltså ingen ren vinst. Den rena vinsten i denna mening bör vara avgörande för var investeringar sker.

– Vad behöver man göra för att nyföretagande ska löna sig? Titta på regelkrångel, konkurrenshinder och se över skatteregler som gör kapital dyrare för nya företag än för gamla. Det finns även marknadsdrivna förklaringar till att äldre bolag är mer lönsamma, men det förklarar inte den stora skillnaden. Och det är mycket viktigt för hela näringslivet att det finns gott om lönsamt nyföretagande. Där är vi inte alls idag, säger Stefan Fölster.