Mer nödlån till Grekland

Publicerad 2012-02-03 13:38

Grekland behöver 145 miljarder euro i nya nödlån i det andra stödprogrammet som just nu förhandlas fram, enligt EU-källor. Det kan jämföras med 130 miljarder i planen från EU-toppmötet i oktober.

EU-källor uppgav för TT tidigare i veckan att det saknas 12
15 miljarder euro i planen. Merparten av detta är pengar som måste till för att rädda grekiska banker, som står inför stora kreditförluster.

Inhemska banker, redan hårt pressade av en recession inne på fjärde året och vågor av kreditförluster och bankuttag, står först i skottlinjen om Grekland får till ett avtal om skuldlättnad med privata långivare.

Enligt planen för skuldlättnad, också från EU-toppmötet i oktober, ska privata fordringar på Grekland halveras, vilket innebär att bankerna får skriva ned värdet på sina grekiska obligationer med 70 procent.

Ur den grekiska statens perspektiv innebär det att obligationslån på drygt 100 miljarder euro försvinner, vilket är avgörande för att det ska vara möjligt att få ned Greklands skuldbörda från 160 till 120 procent till 2020.

Ett avtal om skuldlättnad med privata långivare har satts upp som villkor för ett andra paket med stödlån från euroländerna och IMF.

Sedan årsskiftet har frågan om skuldlättnad från den privata sektorns sida även lett till en diskussion om inte offentliga institutioner, som Europeiska centralbanken (ECB) och nationella centralbanker, ska göra eftergifter till Grekland för att få ned landets skuldbörda till mer realistiska nivåer.