Vinstfall för Fabege

Publicerad 2012-02-02 11:28

Delårsrapport Fastighetsbolaget Fabege redovisar en vinst före skatt på 430 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten på 605 miljoner kronor motsvarande period 2010.

Hyresintäkterna uppgick till 458 miljoner kronor, jämfört med 487 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning till aktieägarna på 3:00 kronor per aktie, totalt 487 miljoner kronor.