Loomis som förväntat

Publicerad 2012-02-02 08:34

Delårsrapport Loomis redovisar ett resultat före skatt på 247 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (199). Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 244 miljoner kronor enligt SME Direkts prognossammanställning.

I resultatet ingår engångsposter på -6 miljoner kronor. I SME:s sammanställning ingick engångsposter på -1 miljon kronor.

Justerat för detta blev resultat före skatt 3 procent bättre än SME-konsensus.

Rörelseresultatet ebita blev 266 miljoner kronor (232), jämfört med väntade 268 miljoner kronor. Rörelsemarginalen, ebita, uppgick till 9,2 procent (8,6), mot väntade 9,2 procent.

Nettoresultatet var 180 miljoner kronor (133).

Intäkterna landade på 2.881 miljoner kronor (2.691), här låg förväntningarna på 2.926 miljoner kronor. Organiskt var tillväxten +2 procent, mot väntade +1,8 procent.

Utdelningen föreslås bli 3:75 kronor per aktie (3:50), att jämföra med förväntade 4:18 kronor.