Verkstad: Sparar och omstrukturerar

Publicerad 2012-01-26 16:28

Börstrender Krisen i Europa fick verkstadsaktierna att falla rejält i fjol. Men bolagen fortsatte att visa bra resultat och starkare utveckling på framförallt tillväxtmarknaderna.

Bolagen med en tydlig exponering mot tillväxtmarknaderna och i viss mån USA samt de nordiska länderna kommer att klara sig bättre än de som har ett större beroende av Europa.

Att vi fortfarande räknar med en global tillväxt kommer att borga för att 2012 inte blir något katastrofår. Det är också troligt att vi kommer att få se en fortsatt priskompensation för svagare volymtillväxt.

Många bolag kommer fortsatt att jobba med att hålla kostnaderna nere och på så sätt säkra vinsterna. Sandvik. Assa Abloy och Electrolux tillhör de stora börsbolagen som sparar och omstrukturerar.

Lastbilsektorn kommer att ha ett fortsatt tufft år även om det på senare tid kommit signaler om en viss förbättring. De svenska bolagen som räknar med att marknaden sjunker 10 procent.

Gruvsektorn väntas fortsätta att gynnas av höga metallpriser vilket i sin tur ger effekter på bolag som Sandvik och Atlas Copco. De sencykliska bolagen, ABB och Alfa Laval, hade en god orderingång i fjol vilket bäddar för 2012.

Starka balansräkningar gör att verkstadsbolagen hamnar relativt högt bland direktavkastarna, med Electrolux i topp och ABB i botten. Dessutom bäddar fortsatt sunda kassaflöden för att vara aktiva på förvärvssidan även om det främst kommer att handla om kompletteringsförvärv. Haldex, Concentric och Höganäs får tjäna som exempel på uppköpskandidater.

Verkstadsbranschen graf